You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Current »

På svenska

Tämä sivusto on ohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy kandidaattiohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen.

Uutiset

  1. MyCourses maintenance break | käyttökatko | serviceavbrott 30.12.2019 12.12.2019
  2. Suorita startup-yrittäjyyden perusopinnot verkkokurssilla I Fundamentals of startup entrepreneurship as an online course 11.12.2019
  3. AllWell? 2020 Opiskeluhyvinvointikysely | Enkäten om välbefinnande under studierna | Study well-being questionnaire 26.11.2019
  4. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (joulukuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (december) | Supporting your study well-being (December) 29.11.2019
  5. Yrittäjyyskursseja III periodissa | Kurser i entreprenörskap i period III | Multidisciplinary Entrepreneurship Courses for Period lll 04.12.2019

RSS