Aallossa on otettu käyttöön osoite sisu.aalto.fi. Osoite ohjaa Sisun tuotantoympäristön etusivulle.

Myös vanha osoite sis-aalto.funidata.fi toimii.


Mikä Sisu?

Sisu on uusi opintotietojärjestelmä, joka otetaan Aallossa käyttöön vaiheittain lähivuosien aikana. Sisu korvaa tulevaisuudessa Weboodin. Keväällä 2019 järjestelmästä on käytössä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) teko. Tarkistathan koulutusohjelmasi Oppimispalveluilta, kuinka laajasti ohjelmassasi käytetään Sisua HOPS:ien teossa.