ELECin opiskelijapalvelut jälleen normaalilla palvelutasolla

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijapalveluiden resurssitilanne on palautunut normaaliksi ja palvelutaso nostetaan tavalliselle tasolle

Opiskelijoiden palvelupiste (Maarintie 8, huone 1151) on jälleen avoinna Ma, ke-pe klo 9:30-11 ja ma-to 12-15:30. Voimassa olevat aukioloajat löytyvät Intosta: https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot.

Vuonna 2019 koulutusneuvostoja järjestetään aiemmasta ilmoituksesta poiketen kuusi kertaa. Kevätlukukauden aikana hakemukset diplomityön aiheen hyväksymiseksi ja diplomityön arvostelemiseksi voi jättää 18.2., 8.4., 27.5. ja 29.7.

Syyslukukauden hakemusten jättöpäivät ja valmistumisaikataulun koko vuodelle löydät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Opinnot+Aallossa+2018-2020 > oma ohjelmasi > valmistuminen.

Helmikuusta alkaen tutkintotodistukset valmistuvat jälleen kolmen viikon kuluessa valmistumispäivästä ja ovat siten noudettavissa tarvittaessa jo ennen publiikkia.

Student Services at ELEC again at a normal level

Resources at student services in the School of Electrical Engineering are returned back to normal and services are returning to normal level.

Student service desk (Maarintie 8, room 1151) is open Mon, Wed-Fri 9:30-11 am and Mon-Thu 12:15:30. Please check opening hours in Into: https://into.aalto.fi/display/contact/Contact

Deviating from the prior notice, there will be six degree programme committee meetings in 2019. Application deadlines for approving the thesis topic and evaluating the thesis in the spring term are Feb 18, Apr 8, May 27