Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja?

Olen Katariina Korolainen, informaatiotekniikan toisen vuosikurssin opiskelija Perustieteiden korkeakoulusta. Opintoni ovat aika monitieteisiä. Digitaalinen media on osa opintojani ja sivuaineeni on media. Hain Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun monialaisia kursseja oman kiinnostukseni pohjalta nyt jo aika varhaisessa vaiheessa. Harrastan valokuvausta, maalaamista ja piirtämistä. Haluaisin oppia myös digitaalista maalaamista.

Mistä sait tietoa monialaisista kursseista ja mikä opinnoissa oli parasta?

Bongasin julisteen seinältä ja kuulin UWS-opinnoista vanhemmalta opiskelijalta. Halusin nähdä välillä muidenkin alojen tyyppejä. Örön saarikurssilla oli mukana monta maisteriopiskelijaa. Itselleni tuli ajatus mihin maisteriohjelmaan voisin yrittää hakea. Suoritin viime vuonna UWS-kursseja noin kuuden opintopisteen verran. Opiskelu oli tosi erilaista kuin teknisellä puolella. Tykkäsin kovasti!

Miten voit hyödyntää uutta osaamista?

On site Island Workshopissa olimme kaksi-kolme yötä, vähän niin kuin leirikoulussa. Aamupäivällä oli tehtäviä, lounas ja myöhemmin iltapäivällä käytiin tehtäviä läpi. Örössä oli kaksi vastuuopettajaa ja assari. Saarikurssilla varsinkin tutustui muihin nopeasti. Tekeminen oli paljon henkilökohtaisempaa ja työskentely omaehtoista.


Kuva: Minna Pasanen 

University wide studies (UWS) -konsepti on monitieteisen yliopiston näkökulma opiskeluun, jossa tekniikka, talous ja johtaminen sekä taide kohtaavat. Se on syntynyt yliopiston tarpeesta yhdistää tieteenaloja uusien, luovien ratkaisujen löytämiseksi ja kurssitarjonnan järjestämiseksi. UWS-kurssitoteutuksissa yhdistyy eri alojen opiskelijoiden taustasta tulevat ongelmanratkaisutavat ja käsitemaailmat. aalto.fi/uws

Aallon sivuainemessut 7.3.2019, klo 12-15, KandidaattikeskusVem är du, vad studerar du och vad fick dig att välja mångvetenskapliga studier?

Jag är Katariina Korolainen, andraårsstuderande i informationsteknologi vid Högskolan för teknikvetenskaper. Mina studier är rätt mångvetenskapliga. Digitala medier ingår i mina studier, och jag har medier som biämne. Jag intresserade mig för de mångvetenskapliga kurserna vid Högskolan för konst, design och arkitektur i ett tidigt skede av studierna. Jag är intresserad av att fotografera, måla och teckna. Jag skulle också vilja lära mig digitalt måleri.

Varifrån fick du information om mångvetenskapliga studier och vad var det bästa med studierna?

Jag såg en affisch på väggen och hörde om UWS-studier via en äldre studerande. Jag ville träffa studerande inom andra områden. I en kurs som ordnades på Örö deltog många magisterstuderande. Då fick jag en idé om vilket magisterprogram jag kunde söka till. Förra året genomförde jag UWS-kurser motsvarande ungefär 6 studiepoäng. Studierna skilde sig mycket från de tekniska studierna. Jag gillade det verkligen!

Hur kan du utnyttja dina nya kunskaper?

On site Island Workshopen innebar två-tre övernattningar, lite som på lägerskola. På förmiddagarna gjorde vi uppgifter som vi sedan gick igenom på eftermiddagen. På Örö hade vi med oss två ansvariga lärare och en assistent. Det var lätt att bekanta sig med andra kursdeltagare. Arbetet blev också mer personligt och spontant.

Aaltos biämnesmässa 7.3. kl. 12-15


Who are you, what  do you study and why did you choose multidisciplinary courses?

I am Katariina Korolainen. I'm a second year student at the School of Science and I study Information technology. My studies are quite multidisciplinary. I study digital media and media is my minor. I applied multidisciplinary courses at the School of Arts, Design and Architecture already at the earlty period of my studies and through my own interest. I'm interested in phtographing, painting and drawing. I would also like to learn digital painting.

How did you find information on multidisciplinary courses and what was best about the courses?

I spoted a poster and another student mentioned UWS studies. I wanted to meet guys from the other fields of study. Many masters students participated also the course held at the Örö island, where I was too. There I got an idea of the masters programme, in which I could try to apply to. UWS courses gave me about six ects last year. Compering the studies at studying at the School of Science, it was very different. I liked it very much!

How can you benefit your new know-how?

We stayed two or three nights at the On site Island Workshop. It felt a little bit like a camp school. In the morning we had excercises and a lunch, then later at the afternoon we went through the excercises. At Örö island there were two teachers and an assistant teacher. You got acquainted with others very fast at the island. Working was more face-to-face and working self-motivated.

aalto.fi/uws