Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja?

Olen Iiku Törmälä, Insinööritieteiden korkeakoulun Master's Programme in Real Estate Economicsin opiskelija. Yksi kurssi ja lopputyö vielä puuttuu opinnoista. Halusin ottaa eri alojen kursseja Kauppiksesta. Opiskelin siellä johtamisteoriaa, useita kursseja laskentaoppia sekä reflektoivan itsensä johtamisen kurssin. Minua kiinnosti Kauppakorkeakoulun opinnot ja kun oli mahdollisuus tehdä niitä niin miksikäs ei. Oli ihan hauskaa! Insinööritieteiden korkeakoululla ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on nykyään yhteisiä pakollisia monialaisia kursseja, ainakin arkkitehtiopiskeijoiden kanssa.

Mistä sait tietoa monialaisista kursseista ja mikä opinnoissa oli parasta?

Kuulin jostain mahdollisuudesta valita University Wide Studies (UWS) -kursseja, ja tietoa löytyi Aallon sivuilta ihan helposti. Opinto-oikeudenhaku oli turhauttavan raskasta, kun en ottanut kokonaisuutta. Tiedot piti naputella joka kurssin osalta erikseen, eikä niitä voinut laittaa samaan kaavakkeeseen. Parasta oli mahdollisuus monipuoliseen opiskeluun. Opintopisteitä minulle kertyi noin 20. Suoritin suurimman osan kursseista reilu vuosi sitten ja jokusen kurssin jo aiemmin. Kurssit olivat yhden jakson pituisia, eli kestivät kukin seitsemän viikkoa. Ryhmätöiden ohessa tutustuin muihin opiskelijoihin. Suosittelen, kannattaa katsoa, mitä muissa korkeakouluissa on tarjolla. Sain myös erilaista näkökulmaa opetukseen.

Miten voit hyödyntää uutta osaamista?

Laskentatoimen kurssi oli hyvä. Se oli suoraan työelämästä. Tuntuu, että kirjanpitäjien kanssa ei puhuta samaa kieltä, mutta kurssilla oppi vähän ymmärtämään heitä. Tuotantotalouden puolella opiskeltiin perusteita yrityksen tuloksesta, mutta Kauppakorkeakoulussa mentiin yksityiskohtaisemmalle detaljitasolle. Laskentatoimi on yritysmaailmassa hyödyllistä.


Kuva: Minna Pasanen

University wide studies (UWS)-konsepti on monitieteisen yliopiston näkökulma opiskeluun, jossa tekniikka, talous ja johtaminen sekä taide kohtaavat. Se on syntynyt yliopiston tarpeesta yhdistää tieteenaloja uusien, luovien ratkaisujen löytämiseksi ja kurssitarjonnan järjestämiseksi. UWS-kurssitoteutuksissa yhdistyy eri alojen opiskelijoiden taustasta tulevat ongelmanratkaisutavat ja käsitemaailmat.

Aallon sivuainemessut 7.3.2019, klo 12-15, KandidaattikeskusVem är du, vad studerar du och vad fick dig att välja mångvetenskapliga studier?

Jag är Iiku Törmälä och studerar inom Master's Programme in Real Estate Economics vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Jag har bara en kurs och slutarbetet kvar. Jag bestämde mig för att delta i olika typer av kurser vid Aalto-universitetets handelshögskola, bland annat i ledarskapsteori, redovisning och självledarskap. Jag var intresserad av ekonomiskt inriktade studier och passade på när jag fick möjligheten. Det var riktigt roligt! Högskolan för ingenjörsvetenskaper och Högskolan för konst, design och arkitektur har numera gemensamma obligatoriska mångvetenskapliga kurser, åtminstone för studerande inom arkitektur.

Varifrån fick du information om mångvetenskapliga studier och vad var det bästa med studierna?

Jag hörde om möjligheten att välja UWS-kurser (University Wide Studies) och hittade information på Aaltos webbplats. Det var omständligt att ansöka om studierätt i och med att jag inte valde en studiehelhet. Jag var tvungen att knappa in uppgifter för varje kurs separat, och de gick inte att ange på samma blankett. Det bästa var möjligheten att studera mångsidigt. Jag samlade ihop ungefär 20 studiepoäng. Jag genomförde största delen av kurserna drygt ett år sedan och någon enstaka kurs redan tidigare. Kurserna pågick en period, d.v.s. sju veckor. Genom de grupparbeten som ingick stiftade jag bekantskap med andra studerande. Det lönar sig att ta reda på vad som erbjuds vid andra högskolor. Jag fick också ett annat perspektiv på undervisningen.

Hur kan du utnyttja dina nya kunskaper?

Kursen i redovisning var bra och hade direkt koppling till arbetslivet. Det känns som att bokförare pratar ett annat språk, men kursen hjälpte mig att förstå dem bättre. Inom produktionsekonomin fick jag grundkunskaper som jag kunde fördjupa genom studierna vid handelshögskolan. Redovisning är till nytta i företagsvärlden.

University wide studies (UWS)

Aaltos biämnesmässa 7.3. kl 12-15