Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja?

Olen Ellen Heikkilä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta ja opiskelen arkkitehtuuria. Olen kandi ja neljännen vuoden opiskelija. Opiskelin aiemmin Insinööritieteiden korkeakoulussa, jossa minulla oli Aaltonaut-sivuaine. Tein monta tuotesuunnittelukurssia, mikä oli hauskaa. Ne eivät sisälly nykyiseen tutkintooni. Tein lisäksi monialaisen Astronomical View of the World-kurssin.

Mistä sait tietoa monialaisista kursseista ja mikä opinnoissa oli parasta?

Kuulin kaverilta hänen käyneen tämän monialaisen kurssin, kun mietin mikä kurssi kannattaa käydä. Olisi ollut valittavana myös Esa Saarisen megakurssit. Astronomical View of the World -luentokurssi oli ihan hauska, erilainen opintosisällöltään verrattuna siihen, mitä olen ennen tehnyt.

Miten voit hyödyntää uutta osaamista?

Avaruustieteet ovat vähän haastavia. Niitä ei ehkä voi konkreettisesti hyödyntää omassa elämässä, mutta ne voivat antaa perspektiiviä. Olisi tärkeää, että poikkitieteellisten kurssien ottaminen tehdään mahdolliseksi.

University wide studies (UWS) -konsepti on monitieteisen yliopiston näkökulma opiskeluun, jossa tekniikka, talous ja johtaminen sekä taide kohtaavat. Se on syntynyt yliopiston tarpeesta yhdistää tieteenaloja uusien, luovien ratkaisujen löytämiseksi ja kurssitarjonnan järjestämiseksi. UWS-kurssitoteutuksissa yhdistyy eri alojen opiskelijoiden taustasta tulevat ongelmanratkaisutavat ja käsitemaailmat.

Aallon sivuainemessut 7.3.2019, klo 12-15, Kandidaattikeskus

Kuva: Jaakko MarttilaVem är du, vad studerar du och vad fick dig att välja mångvetenskapliga studier?

Jag heter Ellen Heikkilä och studerar arkitektur vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Jag studerar fjärde året på kandidatnivå. Tidigare studerade jag vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper där jag läste biämnet Aaltonaut. Inom Aaltonaut deltog jag i flera produktplaneringskurser, vilket var jätte roligt. De kurserna ingår inte i min nuvarande examen. Jag valde även kursen Astronomical View of the World (Aalto ELEC) som min obligatoriska så kallade Aalto-kurs.

Varifrån fick du information om mångvetenskapliga studier och vad var det bästa med studierna?

Jag hörde av en kompis som gått kursen när jag skulle välja min Aalto-kurs. Ett annat alternativ var Esa Saarinens megakurser. Föreläsningskursen Astronomical View of the World var helt rolig och till innehållet något helt annat än det jag tidigare studerat.

Hur kan du utnyttja dina nya kunskaperna?

Rymdvetenskapen är utmanande. Den går kanske inte att konkret utnyttja i det egna livet, men den kan ge perspektiv. Det vore viktigt att möjliggöra valet av tvärvetenskapliga kurser. Det är givetvis under arbete och det finns utmaningar med olika system med kurser på fem och sex studiepoäng, närvaroplikt och överlappande scheman.


Konceptet University wide studies (UWS) innebär ett mångvetenskapligt perspektiv på studier, där teknik och konst möter ekonomi och ledarskap. Konceptet bottnar i ett behov av att sammanföra olika vetenskapsområden för att finna nya kreativa lösningar som återspeglas i kursutbudet. UWS-kurserna erbjuder de studerande möjlighet att ta del av problemlösningsmetoder och begreppsvärldar inom olika områden. aalto.fi/uws

Aaltos biämnesmässa 7.3.2019, kl. 12-15, Kandidatcentret

Bild: Jaakko MarttilaWho are you, what  do you study and why did you choose multidisciplinary courses?

I’m Ellen Heikkilä from the School of Arts, Design and Architecture where I study architecture. I’m a bachelor and a fourth-year student. I used to study at the School of Engineering where I chose the Aaltonaut minor. I did many courses about product design that was fun. However, they don’t count in my present degree. In addition, I had to choose a compulsory course for which I picked Astronomical View of the World (Aalto ELEC).

How did you find information on multidisciplinary courses and what was best about the courses?

I heard about it from a friend of mine who had completed this course when I was thinking which compulsory course to pick. I also had the opportunity to choose Esa Saarinen’s mega courses. The Astronomical View of the World course was a lecture-based one that was all right, different from the ones I had completed before.

How can you benefit your new know-how?

Space sciences are a bit challenging. You may not be able to utilize them in your own life, but they can give you perspective. It would be important to enable having interdisciplinary courses. Of course, it’s in the making and there are obstacles such as five and six credit systems, compulsory attendances, and challenging schedules.

The concept of university-wide studies (UWS) provides a multidisciplinary perspective on a form of studying where engineering and art can meet business and management. The concept began as a response to the need for new ways to combine disciplines and make them a creative part of the university’s curriculum. aalto.fi/uws

Photo: Jaakko Marttila