Kuka olet ja mitäopiskelet, entämikäsaisinutvalitsemaanmonitieteisiäopintoja?  

Olen Otto Saikkonen, kolmannen vuosikurssin opiskelija teknillisen fysiikan ja matematiikan linjalta Perustieteiden korkeakoulusta.

Opinnoista, joita tutkintoonsa ottaa, pitää saada hyötyä ja löytyä synergioita. Ajattelin, että omaan systeemitieteiden pääaineeseen sopisi hyvin rahoituksen sivuaine. Minulle ei ollut niinkään tärkeää saada sivuaine Kauppiksesta, vaan saada sivuaine, joka tukee mahdollisimman hyvin omaa pääainetta. 

Mistä sait tietoa monialaisista kursseista ja mikä opinnoissa oli parasta? 

Etsin Intosta tietoa monialaisista kursseista. Sain vähän erilaisen pääaine-sivuaine-kombon kuin monilla muilla. Se ehkä toimii tietynlaisena kilpailuetuna. Kurssit ovat olleet aivan mahtavia! Ehkä parasta on ollut nähdä ryhmätöiden ja luentojen kautta, miten muissa kouluissa hommat hoituvat ja minkälaista niissä on opiskella. Ainakin ne vähän eroavat toisistaan. 

Miten voithyödyntääuuttaosaamista?  

Käymällä erilaisia kursseja olen saanut selkeämmän käsityksen mikä minua kiinnostaa, jolloin omia jatko-opintojani on helpompi suunnitella. Helpottaisin liikkumista korkeakoulujen välillä ja toisin sitä enemmän tietoisuuteen. Hakuprosessi oli melkoista vääntöä, sillä tähän sivuaineeseen oli kolmen hengen vuosittainen kiintiö. Se oli vähän outoa ottaen huomioon, että yhtä yliopistoa ollaan.

University wide studies (UWS) -konsepti on monitieteisen yliopiston näkökulma opiskeluun, jossa tekniikka, talous ja johtaminen sekä taide kohtaavat. Se on syntynyt yliopiston tarpeesta yhdistää tieteenaloja uusien, luovien ratkaisujen löytämiseksi ja kurssitarjonnan järjestämiseksi. UWS-kurssitoteutuksissa yhdistyy eri alojen opiskelijoiden taustasta tulevat ongelmanratkaisutavat ja käsitemaailmat. aalto.fi/uws

Aallon sivuainemessut 7.3.2019, klo 12-15, Kandidaattikeskus 

Kuva: Jaakko Marttila


Vem är du, vad studerar du och vad fick dig att välja mångvetenskapliga studier? 

Jag är Otto Saikkonen, tredjeårsstuderande inom teknisk fysik och matematik vid Högskolan för teknikvetenskaper. Jag är för tillfället på utbyte vid ett universitet i Hongkong, där jag genomför studier på magisternivå.

De studier som ska ingå i examen ska vara till nytta och skapa synergier. Jag tänkte att finansiering kunde passa som biämne vid sidan av mitt huvudämne systemvetenskap. Det viktiga var inte att ha ett biämne vid just Aalto-universitetets handelshögskola, utan att hitta ett biämne som kompletterar huvudämnet så bra som möjligt.

Varifrån fick du information om mångvetenskapliga studier och vad var det bästa med studierna?

Jag sökte information om mångvetenskapliga kurser i Into. Min kombination av huvud- och biämne skiljer sig ur mängden. Det kanske ger mig en fördel. Kurserna har varit alldeles fantastiska! Det bästa har kanske varit att få en inblick i hur det är att studera vid en annan högskola. Det finns vissa skillnader.

Hur kan du utnyttja dina nya kunskaper?

Jag har en uppsättning kunskaper som många andra inte har. I mina studier kombineras allt från finansiering till mer avancerad matematik. I arbetslivet är det bra att ha en bred grund att stå på. Enbart kandidatexamen räcker inte långt. Det kunde gärna vara enklare att ta kurser vid de andra högskolorna. Ansökningsprocessen var rätt besvärlig, eftersom det fanns en kvot på tre personer för det här biämnet. Det var lite märkligt, med tanke på att det trots allt är ett och samma universitet.

Aaltos biämnesmässa 7.3. klo 12-15

Bild: Jaakko Marttila


Who are you, what  do you study and why did you choose multidisciplinary courses?

I am Otto Saikkonen, third year student of Applied Physics and Mathematics at the School of Science. Currently I am an exchange student at the University of Honkong where I’m completing my master’s studies. 

I think you must be able to benefit and find synergies from the studies that you pick as part of your studies. I was thinking that the Funding minor would suite fine for my Systems Sciences major. It wasn’t so much about having a minor from the School of Business but to get a minor that would support my major as well as possible. 

How did you find information on multidisciplinary courses and what was best about the courses?

I searched Into for information about multidisciplinary courses. I got a bit different major-minor combo than most of the people. It might work as a certain competitive edge. The courses have been wonderful! 

The best part has been seeing through group works and lectures how things are carried out and what it takes to study at the other schools.  There is at least a slight difference.

How can you benefit your new know-how?

I have a palette of skills that many others don’t have. I had commercial funding studies and also a bit harder math and other number-running. In working life it’s very beneficial if you possess the readiness for varied things and have the widest possible foundation. With just a bachelor’s degree you are not going to get too far.

The concept of university-wide studies (UWS) provides a multidisciplinary perspective on a form of studying where engineering and art can meet business and management. The concept began as a response to the need for new ways to combine disciplines and make them a creative part of the university’s curriculum. UWS course implementations provide a space where different conceptual worlds and problem-solving methods can converge.

Photo: Jaakko Marttila