Hei opiskelija! Onko sinulla maahanmuuttajatausta?

Oletko syntynyt Suomessa, mutta vanhempasi ovat syntyneet muualla kuin Suomessa? Tai oletko syntynyt muualla kuin Suomessa ja saapunut Suomeen muista syistä kuin opintojen vuoksi?

Nyt sinulla on vaikuttamisen paikka!

Suomessa halutaan tukea kaikkien mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulututkinto. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestää eri korkeakouluilla työpajoja, joissa kerätään ideoita ja toimivia keinoja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen tukemiseen. Haluamme kuulla Sinulta:

 • Mikä sai sinut hakemaan yliopistoon?
 • Miten opintosi ovat sujuneet?
 • Mitä haasteita olet kohdannut opinnoissa?
 • Mistä olet saanut tukea?

Tule kertomaan kokemuksistasi ja vaikuttamaan tulevaisuuden opiskelijoiden mahdollisuuksiin! Paikalla kahvitarjoilu, lisäksi osallistujien kesken arvotaan leffalippuja.

Aalto-yliopistolla työpaja pidetään 26.4.2019 klo 13-14:30 osoitteessa Otakaari 1, 5. krs., tila U523 Top Lounge. Ilmoittaudu 4.4.2019 mennessä: johanna.sorvari@aalto.fi

Tervetuloa!

Lisätietoja työpajasta: https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/maahanmuuttajat-korkeakoulutuksessa/

Hej studerande! Är du eller dina föräldrar födda i ett annat land än Finland? Nu har du möjlighet att påverka!

I Finland vill man stöda alla personers möjlighet att avlägga en högskoleexamen. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar workshoppar i olika campus, där man samlar in idéer och fungerande lösningar för att stödja studierna bland studerande med utländsk bakgrund. Vi vill att du ska berätta:

 • Vad fick dig att ansöka till ett universitet/en yrkeshögskola?
 • Hur har studierna framskridit?
 • Vilka utmaningar har du stött på i dina studier?
 • Var har du fått stöd?

Kom och berätta om dina erfarenheter och påverka möjligheterna för framtidens studerande! Kaffeservering och utlottning av biobiljetter

Workshopen äger rum 26.4.2019 kl. 13–14.30 vid Aalto-universitetet på adressen Otsvängen 1, våning 5, rum U523 Top Lounge. Anmäl dig senast 4.4.2019 till johanna.sorvari@aalto.fi

Välkommen!

Workshopen är en del av den nationella utvärderingen av högskolor. Mer information:

https://karvi.fi/sv/hogre-utbildning/tema-och-systemutvarderingar/invandrare-i-hogre-utbildning/

Hey student! Do you have an immigrant background?

Were you born in Finland, but your parents were born outside of Finland? Or were you born outside of Finland and came to Finland for reasons other than studying?

If either of these statements describes you then now it’s your time to be heard!

Finland wants to support everyone’s opportunities to complete a higher education degree. The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) is organising workshops in different higher education institutions across Finland to gather ideas and best practises in order to support students with an immigrant background in their studies. We would like to hear about your experiences:

 • What motivated you to apply to the university?
 • How have your studies been going?
 • What challenges have you faced in your studies?
 • Where have you found support?

Come share your experiences and make an impact! Coffee will be served and movie tickets will be raffled among the workshop participants.  

The workshop at Aalto University will be held 26.4.2019 at 13-14:30 in room U523 Top Lounge, street address Otakaari 1, 5th floor. Enroll in the workshop by 4.4.2019:  johanna.sorvari@aalto.fi .

Welcome!

More information about the workshop: https://karvi.fi/en/higher-education/thematic-and-system-evaluations/immigrants-in-higher-education/