Lukuvuoden 2015-2016 MyCourses-työtilat arkistoidaan 1.4.2019

MyCourses-palvelu otettiin käyttöön syksyllä 2015. Nyt arkistoidaan ensimmäisen lukuvuoden (1.9.2015-31.8.2016) Oodin tietojen perusteella luodut työtilat. Arkistointi tapahtuu 1.4.2019 alkavan viikon aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa työtilat piilotetaan käyttäjiltä, minkä jälkeen ne arkistoidaan kevään aikana uuteen osoitteeseen. Arkistoitu työtila sisältää vain opettajan luomat aktiviteetit sekä opettajan lisäämät materiaalit. Opiskelijoiden tuottamat sisällöt sekä opettajan antamat tehtävien arvioinnit poistetaan lopullisesti arkistoinnin yhteydessä.

Jos haluat ottaa MyCoursesin vanhoista työtiloista materiaaleja talteen, tee se ennen 1.4.2019.

Opiskelija:

  • Käy tarvittaessa tallentamassa tiedostosi MyCourses-työtiloista. Jos olet jo arkistoinut kurssisi Oodissa, palauta se aktiiviseksi, jolloin opiskelijaroolisi MyCoursesin työtilassa aktivoituu.

Lisätiedot ja tukipyynnöt: mycourses@aalto.fi

Arbetsytor i MyCourses från läsåret 2015-2016 arkiveras 1.4.2019

MyCourses togs i bruk hösten 2015. Nu arkiveras de arbetsytor som skapades under det första läsåret (1.9.2015-31.8.2016) enligt uppgifter i Oodi. Arkiveringen sker under den första veckan i april.

Först kommer arbetsytorna att döljas för användarna, och under vårens gång arkiveras de på annat håll. De arkiverade arbetsytorna innehåller endast aktiviteter och material som har skapats av lärarna. Innehåll som har skapats av studerande samt lärarnas bedömningar av uppgifter tas bort permanent.

Om du vill ta till vara material från en gammal arbetsyta i MyCourses ska du göra det före 1.4.2019.

Studerande:

  • Du kan vid behov spara de filer du har i MyCourses. Om du redan har arkiverat en kurs i Oodi kan du aktivera den på nytt för att återaktivera din roll som studerande i arbetsytan i MyCourses.

Mer information och hjälp: mycourses@aalto.fi

MyCourses workspaces from the academic year 2015-2016 to be archived on 1.4.2019

The MyCourses service was taken into use in autumn 2015. Now, the Oodi-based workspaces of the first academic year (1.9.2015-31.8.2016) will be archived during the first week of April 2019.

The workspaces will be first hidden from users, after which they will be archived at a new location containing only the activities and material created by teachers. Student submissions, teachers´ grading and feedback of the submissions will be permanently deleted.

If you want a copy of the material in your MyCourses workspace, please do it before 1.4.2019.

As a student:

  • You can save your submissions/files in the MyCourses workspaces. If you have archived your course in Oodi, activate it again and your student role in the MyCourses workspace will be reactivated.

For more info and help, please contact mycourses@aalto.fi