Kieli- ja viestintäopinnot

På svenska | In English

Osana kandidaatin tai maisterin tutkintoa opiskelijan tulee osoittaa kielitaito kotimaisissa kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa taito tulee osoittaa vähintään kahdessa vieraassa kielessä. Voit myös opiskella opetustarjonnasta mitä tahansa opetusainetta osana tutkinnon vapaavalintaisia opintojasi.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto


KTK-tutkintoon kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot:

Valinnaiset opinnot voi suorittaa täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia, jolloin 6 op voi jakaa kahden eri kielen opintoihin. Vaihtoehtoisesti valinnaiset opinnot voi suorittaa myös jossakin kolmannessa vieraassa kielessä.

Ruotsin kielen opinnot aloitetaan lähtötasolta B1. Muissa vieraissa kielissä opinnot aloitetaan omalta lähtötasolta (CEFR). Lähtötaso mainitaan kurssikuvausten yhteydessä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto


Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakollisten kieli- ja viestintäopinnot:

  • Koulusivistyskielen suullisen ja kirjallisen viestinnän opinnot integroidaan kandidaattiseminaarin yhteyteen
    • Mikäli koulusivistyskieltä ei ole suoritettu ennen arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin opintoja, opiskelijan tulee suorittaa suullisen ja kirjallisen taito LCA-7000 Kirjoita ja puhu asiantuntevasti -kurssilla.
  • Toinen kotimainen kieli 2 op
    • Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat suorittavat toisen kotimaisen kielen opintoja 3 op.
  • Vieras kieli 3 op

Taiteen kandidaatin tutkinto


Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakollisten kieli- ja viestintäopinnot: