Opintojen ja opiskelun säännöstö

[På svenska] [In English]

Sivu sisältää korkeakoulun opiskelijoita koskevia tutkinnon suorittamista, opintoja ja opiskelua koskevia sääntöjä, päätöksiä sekä ohjeita. Niiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Perustieteiden korkeakoulussa

 1. Ajankohtaista
 2. Lukuvuosikalenteri
 3. Uudelle opiskelijalle
 4. Opinto-oppaat
 5. Tutkintojen rakenteet ja sisällöt
 6. Tutkinnonuudistus
 7. Omien opintojen suunnittelu
 8. Opiskelun käytännön asiat
 9. Lomakkeet
 10. Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla
 11. Opinnot toisissa Aallon kouluissa tai toisissa suomalaisissa yliopistoissa
 12. Diplomityö
 13. Valmistuminen
 14. Opintojen ja opiskelun säännöstö
  1. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt
  2. Tutkintosääntö
  3. Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje
  4. Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta
  5. Perustieteiden korkeakoulun yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemista
  6. Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle
  7. Oikaisun hakeminen opintoasioissa
  8. Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely
  9. Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä
  10. Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen
  11. Toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi
 15. Sivuaine- ja erillisopiskelijalle
 16. Palvelut opiskelijalle
 17. Palaute ja kyselyt
 18. Yhteystiedot

Ohjelmat

Kandidaattiohjelma

Master's programmes

Unknown macro: {div2}