Suunnittele Helsinki EU Officelle uusi logo ja voita 1500€

Helsinki EU Office järjestää tunnuksen suunnittelukilpailun, joka on avoin kaikille Helsinki EU Officen korkeakoulukumppaneiden Aalto yliopiston, Hanken Svenska Handelshögskolanin, Helsingin yliopiston, Metropolia ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston opiskelijoille. Tarkoituksena on etsiä idealtaan tuore ja visuaalisesti selkeä tunnus Helsinki EU Officen käyttöön.

Tutustu Helsinki EU Officeen osoitteessa www.helsinki.eu

Suunnittelukilpailun säännöt

 1. Kilpailun järjestäjä on Helsinki EU Office.
 2. Kilpailu on avoin kaikille Helsinki EU Officen korkeakoulukumppaneiden Aalto yliopiston, Hanken Svenska Handelshögskolanin, Helsingin yliopiston, Metropolia ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston opiskelijoille. Kukin kilpailija saa osallistua korkeintaan kahdella työllä.
 3. Tunnuksessa tulee olla sekä graafinen elementti (=liikemerkki) että tekstiosa, tai vaihtoehtoisesti vain logotyyppi eli visualisoitu tekstiosa.
 4. Logosta tulee olla yksi englanninkielinen kieliversio: Helsinki EU Office
 5. Tunnuksen värit voi valita vapaasti.
 6. Toimita tunnus vektorimuodossa ja CMYK-väreissä. Mahdolliset fontit on hyvä konvertoida poluiksi.
 7. Liitä oheen tiivis sanallinen kuvaus tunnuksen ideasta.
 8. Halutessasi voit liittää mukaan esimerkkejä tunnuksen käytöstä.
 9. Tunnuksen tulee soveltua erilaisiin sähköisiin ja painettuihin medioihin.
 10. Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet tunnuksen elementteihin.
 11. Parhaan tunnuksen suunnittelija palkitaan 1500 eurolla sekä matkalla Brysseliin esittelemään työnsä toimiston uusien toimitilojen avajaisiin 5. kesäkuuta 2019 korkean tason kutsuvierastilaisuuteen. Lisäksi voidaan palkita toinen työ kunniamaininnalla. Mikäli voittaja on luonnollinen henkilö, sisältää palkkio tuloveron osuuden. Mikäli voittaja on yritys tai yhteisö, tulee huomioida, että palkkio sisältää arvonlisäveron osuuden.
 12. Kilpailussa palkitut luovuttavat palkintosummaa vastaan tunnuksen rajoittamattomat käyttö- ja muokkausoikeudet yksinoikeudella Helsinki EU Officelle. Helsinki EU Officella on oikeus muokata lunastettujen tunnusten elementtejä, kirjoitusasua ja värejä haluamallaan tavalla.
 13. Helsinki EU Office varaa oikeuden olla valitsematta voittajaa ja/tai sijoittuneita. Tällöin palkintosumma jätetään jakamatta.
 14. Helsinki EU Office varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön mitään sijoittuneista ehdotuksista.
 15. Arvosteluperusteina ovat tunnuksen idea, tuoreus, sommittelu ja typografia, käytettävyys ja soveltuvuus eri medioihin.
 16. Kilpailutyöt käsitellään nimettöminä.
 17. Kilpailuaika on 11.3.2019–26.4.2019. Tulokset ilmoitetaan palkituille henkilökohtaisesti viikolla 20.
 18. Kilpailutyöt palautetaan pdf-tiedostona osoitteeseen helsinki.euoffice@helsinki.eu viimeistään 26.4.2019. Tämän jälkeen tulleita ehdotuksia ei hyväksytä mukaan kilpailuun. Laita viestin aiheeksi ”Logokilpailu”. Kirjoita sähköpostiin nimesi yhteystietoineen sekä opiskelupaikkasi. Älä laita pdf-tiedostoon nimeäsi.
 19. Helsinki EU Officen henkilöstö perheineen ei saa osallistua kilpailuun.

Design a new logo for Helsinki EU Office and win 1500€!

Helsinki EU Office organises logo competition that is open to all students studying in our office’s higher education partners: Aalto University, Hanken School of Economics, University of Helsinki, Metropolia UAS, Haaga-Helia UAS, Laurea UAS and University of Arts Helsinki. The aim of the competition is to produce fresh and visually clear logo for Helsinki EU Office.

More information on our office can be found here: www.helsinki.eu

Rules for the competition

 1. The organiser is Helsinki EU Office.
 2. The competition is open to all students studying in Helsinki EU Office’s higher education partners: Aalto University, Hanken School of Economics, University of Helsinki, Metropolia UAS, Haaga-Helia UAS, Laurea UAS and University of Arts Helsinki. Each contestant can enter the competition with max. 2 works.
 3. There should be graphic element and text part or visualized text part in the logo.
 4. There should be one English language version of the logo: Helsinki EU Office
 5. The colours can be chosen freely.
 6. Send your work in a vector mode and in CMYK-colours. Possible fonts should be converted to paths.
 7. Add a short description of your work and the idea behind it.
 8. If needed, you can add examples on usage of your logo.
 9. The logo must be compatible to electric and printed medias.
 10. The contestant is responsible that she/he has all the rights to the elements of the work.
 11. The designer of the best logo will be rewarded with 1500 euros and a trip to Brussels to present the work in the grand opening of Helsinki EU Office new premises on 5th of June 2019. Also, another work can be awarded with a mention of honour. If the winner is natural person, the award will include the income tax part. If the winner is a company or community, the award will include VAT part.
 12. The awarded party will assign limitless and exclusive usage and modification rights of the logo to Helsinki EU Office. Helsinki EU Office retains rights to modify the elements, typography and colours of the logo.
 13. Helsinki EU Office reserves all rights not to award a winner. In this case the award sum will not be handed out.
 14. Helsinki EU Office retains rights to not to utilize any selected/awarded works.
 15. Evaluation criteria for the works are the original idea, fresh approach, composition and typography, usability and applicability to different medias.
 16. The works will be processed anonymously by the jury.
 17. Competition period is 11.3.2019–26.4.2019. The results will be announced to the winner(s) personally on the week 20.
 18. The works should be sent to helsinki.euoffice@helsinki.eu as PDF-file by 26.4.2019. All entries after this deadline will not be accepted. Type ”Logo competition” as the email headline and include your contact details and state your education institution in the mail. Do not put your name on the PDF-file.
 19. The staff of Helsinki EU Office or their family members are not permitted to enter the competition.