You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Suunnittele Helsinki EU Officelle uusi logo ja voita 1500€!

Helsinki EU Office järjestää tunnuksen suunnittelukilpailun, joka on avoin kaikille Helsinki EU Officen korkeakoulukumppaneiden Aalto yliopiston, Hanken Svenska Handelshögskolanin, Helsingin yliopiston, Metropolia ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston opiskelijoille. Tarkoituksena on etsiä idealtaan tuore ja visuaalisesti selkeä tunnus Helsinki EU Officen käyttöön.

Tutustu Helsinki EU Officeen osoitteessa www.helsinki.eu .

Design a new logo for Helsinki EU Office and win 1500€!

Helsinki EU Office organises logo competition that is open to all students studying in our office’s higher education partners: Aalto University, Hanken School of Economics, University of Helsinki, Metropolia UAS, Haaga-Helia UAS, Laurea UAS and University of Arts Helsinki. The aim of the competition is to produce fresh and visually clear logo for Helsinki EU Office.

More information on our office can be found here: www.helsinki.eu

Rules for the competition

1. The