You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

 Lukuvuosi-ilmoittautuminen: Päivämäärät ja ohjeet

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana voit suorittaa opintoja ja valmistua.


 Ohjeet uudelle kandidaattiopiskelijalle

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Opintopolun OILI-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistysmaksu, jos yhdistyksesi sellaista perii.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti Opintopolussa ja/tai ilmoittautua läsnäolevaksi OILI-palvelussa, ota yhteyttä korkeakouluusi tai lähetä viesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020, jotta pääset ajoissa mukaan perehdyttämistilaisuuksiin ja tutorryhmiin. Myös Aallon palveluiden käyttäminen, opiskelijanumeron saaminen ja kursseille ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi vain, jos poissaolon syynä on ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai se, ettet pysty aloittamaan opintoja sairauden tai vamman takia.

Jos olet saanut opiskelupaikan jo vuonna 2019, mutta ollut ensimmäisen lukuvuoden poissaolevana, tee lukuvuosi-ilmoittautuminen WebOodissa.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

 Ohjeet uudelle maisteriopiskelijalle

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Opintopolun OILI-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistysmaksu, jos yhdistyksesi sellaista perii.

Ilmoittautumisaika alkaa 4.5.2020 ja sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista 29.7.2020 saakka. Jos et voi ilmoittautua sähköisesti, toimita korkeakoululle kuitti maksetusta ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksusta. Huomaathan, että maksukuitin maksajana tai informaatiokentässä tulee näkyä opiskelijan nimi, lisäksi tulee näkyä maksun arkistointitunnus. Nimetön tai tunnukseton kuitti ei kelpaa.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020, jotta pääset ajoissa mukaan perehdyttämistilaisuuksiin ja tutorryhmiin. Myös Aallon palveluiden käyttäminen, opiskelijanumeron saaminen ja kursseille ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi vain, jos poissaolon syynä on ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai se, ettet pysty aloittamaan opintoja sairauden tai vamman takia.

Jos olet saanut opiskelupaikan jo vuonna 2019, mutta ollut ensimmäisen lukuvuoden poissaolevana, tee lukuvuosi-ilmoittautuminen WebOodissa.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

 Ohjeet jatkavalle opiskelijalle

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos

 • olet toisen tai sitä useamman vuoden opiskelija,
 • olet saanut opiskelupaikan vuonna 2019 ja ollut ensimmäisen lukuvuoden poissaolevana, tai
 • olet tullut Aalto-yliopistoon siirto-opiskelijana.

Jos olet jo aikaisemmin opiskellut Aalto-yliopistossa, mutta saanut opiskelijavalinnassa uuden opiskelupaikan 1.8.2020 alkavaan koulutukseen, ilmoittaudu uusia kandidaatti- tai maisteriopiskelijoita koskevien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi WebOodissa 4.5. – 4.9.2020 välisenä aikana. Maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu ja vapaaehtoinen opiskelijayhdistysmaksu verkkopankkitunnuksilla tai palvelun tukemalla credit/debit-kortilla. Tällöin maksusi ja ilmoittautumisesi kirjautuvat suoraan opiskelijarekisteriin.

Huomaathan, että 1.1.2021 alkaen maksu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista ei enää sisälly ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksuun. 1.1.2021 alkaen läsnäolevan perustutkinto-opiskelijan tulee ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi maksaa erillinen terveydenhoitomaksu.

Jos joudut olemaan poissa opinnoista ase- tai siviilipalveluksen takia tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisen takia, sinun kannattaa ilmoittautua poissaolevaksi. Edellä mainituista syistä johtuvaa poissaoloa ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi kyseisille lukukausille. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Sallittu tutkinnon suorittamisaika.

Voit valmistua ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana. Et voi valmistua poissaolevana tai kokonaan ilmoittautumatta edes siinä tapauksessa, että olisit suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot jo aikaisemmin.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

Miten ilmoittaudun, jos minulla ei ole verkkopankkitunnuksia?

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai tarvittavaa korttia, tulosta WebOodista henkilökohtainen tilisiirtolomake maksua varten. Toimita kuitti maksusta opiskelijapalvelupisteeseen ennen ilmoittautumisajan loppumista, muuten ilmoittautumisesi ei astu voimaan.

Maksukuitissa tulee näkyä arkistointitunnus. Voit toimittaa kuitin sähköpostitse, postitse tai käymällä opiskelijapalvelupisteessä. Jos lähetät kuitin sähköpostitse tai postitse, muista ilmoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi.

Miten ilmoittaudun, jos minulla ei ole tunnuksia WebOodiin?

Jos sinulla ei ole tunnuksia WebOodiin, maksa jäsenmaksu ylioppilaskunnan (AYY) verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti ja toimita kuitti maksusta opiskelijapalvelupisteeseen. Huomaathan, että maksukuitin maksajana tai informaatiokentässä tulee näkyä opiskelijan nimi, lisäksi tulee näkyä maksun arkistointitunnus. Nimetön tai tunnukseton kuitti ei kelpaa.

Toimita kuitti maksusta opiskelijapalvelupisteeseen ennen ilmoittautumisajan loppumista, muuten ilmoittautumisesi ei astu voimaan. Voit toimittaa kuitin sähköpostitse, postitse tai käymällä opiskelijapalvelupisteessä. Jos lähetät kuitin sähköpostitse tai postitse, muista ilmoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi.

 Ohjeet jatkotutkinto-opiskelijalle

Uudet jatkotutkinto-opiskelijat toimivat tohtoriohjelmansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Jatkavat jatkotutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat läsnäolevaksi WebOodissa 4.5. – 4.9.2020 välisenä aikana. Jos ilmoittautuminen ei onnistu WebOodin kautta, ota sähköpostitse yhteyttä korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen läsnäoleviksi ilmoittautuvien jatkotutkinto-opiskelijoiden tiedot siirretään ACRIS-tutkimustietojärjestelmään.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

Jatko-opiskelijana voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Ylioppilaskunnan jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla vapaaehtoinen ylioppilaskunnan jäsenmaksu ilmoittautumisen yhteydessä, ensisijaisesti WebOodin kautta tai AYY:n verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi. Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, et voi myöskään suorittaa opintoja.

 Ohjeet poissaolevaksi ilmoittautumiseen

Opinnoissa on suositeltavaa ilmoittautua poissaolevaksi, jos tarkoituksena ei ole suorittaa opintoja. Huomaathan kuitenkin, että tutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Sallittu tutkinnon suorittamisaika.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä lukuvuonna

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.

Täytä hakemus poissaolevaksi ilmoittautumisesta. Liitä hakemukseen todistus poissaolon syystä:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta
 • Kelan myönteinen päätös sairauspäivärahasta, tai
 • lääkärintodistus, josta ilmenee kyvyttömyys aloittaa opinnot.

Jos olet menossa suorittamaan ase- tai siviilipalvelusta, lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Jos poissaolon syynä on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai oma sairaus tai vamma, lähetä hakemus liitteineen suojattuna sähköpostina osoitteeseen confidential@aalto.fi. Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Toimita hakemus liitteineen mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020 mennessä, jotta hakemuksesi ehditään käsitellä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos hakemustasi poissaolevaksi ilmoittautumisesta ei voida hyväksyä, saat tiedon asiasta ja ohjeen ilmoittautua läsnäolevaksi.

Jos sinulla on laissa mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ja tämä peruste ajoittuu aikavälille 1.8.2020 – 31.7.2021, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan kuitenkin, että poissaolo voi vaikuttaa käytettävissä olevaan tutkinnon suorittamisaikaan:

 • Jos olet poissaolevana ase- tai siviilipalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia ja syy ajoittuu sekä syys- että kevätlukukaudelle, poissaolo ei vaikuta tutkinnon suorittamisaikaan.
 • Jos olet poissaolevana ase- tai siviilipalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia ja syy ajoittuu ainoastaan syys- tai kevätlukukaudelle, toinen lukukausi kuluttaa käytössäsi olevia poissaololukukausia.
 • Jos olet poissaolevana oman sairauden tai vamman takia, poissaolo alkaa heti kuluttaa käytettävissä olevia poissaololukukausia. Sillä ei ole merkitystä, oletko poissaolevana vain yhden lukukauden vai koko lukuvuoden.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisen lukuvuoden jälkeen

Ilmoittaudu poissaolevaksi WebOodissa 4.5. – 4.9.2020 välisenä aikana. Jos sinulla ei ole Aalto-tunnuksia, voit tehdä poissaoloilmoittautumisen sähköpostitse opiskelijapalvelupisteeseen.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy.

 Tutkinnon suorittamisajan määräytyminen

Yliopistolain 40 § mukaan tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kandidaatin tutkinnossa 3 lukuvuotta ja maisterin tutkinnossa 2 lukuvuotta. Yliopistolain 41 § mukaan opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (yhteensä 7 lukuvuotta). Pelkkä maisterintutkinto on oikeus suorittaa viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (yhteensä 4 lukuvuotta).

Tutkinnon suorittamisaikaan ei kuitenkaan lasketa poissaoloa, joka johtuu

 • asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta, tai
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.

Tutkinnon suorittamisajan pidentäminen edellä mainituista syistä johtuvan poissaolon perusteella edellyttää, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi kyseisille lukukausille.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut hyväksytysti poissaolevaksi (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla enintään neljä lukukautta). Tämän jälkeen myös poissaolevaksi ilmoittautuminen kuluttaa jäljellä olevaa tutkinnon suorittamisaikaa.

Sairaudesta tai vammasta johtuva poissaolo ei pidennä käytettävissä olevaa tutkinnon suorittamisaikaa, vaan kuluttaa käytössä olevia poissaololukukausia. Näin on siitä huolimatta, että sairauden tai vamman takia on mahdollista ilmoittautua poissaolevaksi myös opintojen ensimmäisenä lukuvuotena. Jos et pysty aloittamaan opintojasi tai suorittamaan niitä sairauden tai vamman takia, voit ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahden lukukauden ajaksi ilman, että tutkinnon suorittamisaikasi alkaa kulua. Voit kuitenkin vedota sairauden tai vamman vaikutukseen opintojen suorittamiseen, jos joudut hakemaan opinnoillesi lisäaikaa.

Voit hakea opinnoille lisäaikaa, jos et ehdi suorittaa tutkintoasi sille annetussa suorittamisajassa.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen kesken lukuvuotta

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2020-2021 on 4.5. – 4.9.2020. Sinun kannattaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi koko lukuvuodelle. Kevätlukukaudelle on kuitenkin myös erillinen ilmoittautumisaika, jonka aikana pystyt tarvittaessa muuttamaan ilmoittautumistietojasi.

Kevätlukukauden 2021 ilmoittautumisaika on 30.11.2020 – 8.1.2021.

 Ohjeet ilmoittautumistiedon muuttamiseen

Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella ilmoittautuminen on mahdollista muuttaa poissaolevasta läsnäolevaksi, mutta ei läsnäolevasta poissaolevaksi. Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella ilmoittautuminen tai ilmoittautumistietojen muuttaminen tehdään aina korkeakoulun opiskelijapalvelupisteessä.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen ensimmäisenä opiskeluvuonna

Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissa vain syyslukukauden 2020, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden 2021 ilmoittautuminen läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteessä. Tätä varten tarvitset maksukuitin ylioppilaskunnan (AYY) kevätlukukauden jäsenmaksusta. Ilmoittautuessasi läsnäolevaksi 1.1.2021 alkaen sinun tulee lisäksi maksaa erillinen terveydenhoitomaksu.

Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissaolevana kevätlukukauden 2021, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana toimittamalla poissaololomake liitteineen oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen. Voit hakea kevätlukukauden osalta ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen

Voit muuttaa poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi ilmoittautumisaikana WebOodin kautta. Huomaathan, että 1.1.2021 alkaen maksu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista ei enää sisälly ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksuun. 1.1.2021 alkaen läsnäolevan perustutkinto-opiskelijan tulee ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi maksaa erillinen terveydenhoitomaksu.

Läsnäoloilmoittautumisen muuttaminen poissaoloksi on mahdollista ilmoittautumisaikana korkeakoulun opiskelijapalvelupisteessä. Voit hakea ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta ylioppilaskunnalta.

Opiskeluoikeuden menettäminen lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin seurauksena

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi (yliopistolaki 39 § ja 43 §). Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyöneellä ei ole oikeutta suorittaa opintoja.

Opiskeluoikeuden palauttamisen hakeminen

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Perustutkinto-opiskelijoilla ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksuun on tähän saakka sisältynyt maksu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista. 1.1.2021 alkaen maksu YTHS:n palveluista ei enää sisälly ylioppilaskunnan jäsenmaksuun, vaan läsnäolevan perustutkinto-opiskelijan tulee maksaa erillinen terveydenhoitomaksu. Maksu maksetaan Kelalle.

Lukuvuosikalenteri 2018-2022

 Lukukausien ja periodien päivämäärät

Lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi 2020

Periodi/ArviointijaksoAikaViikot
1.arviointijakso ja orientaatio* 31.8.–4.9.202036
I periodi ja arviointiviikko 7.9.–23.10.2020 3743
II periodi ja arviointiviikko26.10.–11.12.20204450
2. arviointijakso 14.12.–18.12.202051

Kevätlukukausi 2021

Periodi/ArviointijaksoAikaViikot
III periodi ja arviointiviikko11.1.–26.2.202128
 IV periodi ja arviointiviikko1.3.–16.4.2021915

V periodi: monimuotoperiodi, jonka aikana opetus voidaan toteuttaa eri tavoin, esim.

 • 6 viikkoa opetusta, sisältäen osaamisen arvioinnin
 • eri pituisia intensiivijaksoja
 • Projektikurssi, joka alkaa kontaktiopetuksella, ja jatkuu kesäprojektina
 • Kesäkoulut
19.4.–4.6.202116-22
Kesäopetus ohjeistetaan erikseen.

Lukuvuosi 2021-2022

Syyslukukausi 2021

Periodi/Arviointijakso

Aika                  

Viikot

1.arviointijakso ja orientaatio*

6.9. – 10.9.2021

36

I periodi ja arviointiviikko

13.9. – 29.10.2021

37 - 43

II periodi ja arviointiviikko

1.11. – 17.12.2021

44– 50

2. arviointijakso

20.12. – 23.12.2021

51

 Kevätlukukausi 2022

Periodi/Arviointijakso

Aika                  

Viikot

III periodi ja arviointiviikko

10.1. – 25.2.2022

2 – 8

IV periodi ja arviointiviikko

28.2. – 14.4.2022

9 – 15

V periodi: monimuotoperiodi, jonka aikana opetus voidaan toteuttaa eri tavoin, esim.

 • 6 viikkoa opetusta, sisältäen osaamisen arvioinnin

 • eri pituisia intensiivijaksoja

 • Projektikurssi, joka alkaa kontaktiopetuksella, ja jatkuu kesäprojektina

 • Kesäkoulut

19.4. – 3.6.2022

16 - 22

Kesäopetus ohjeistetaan erikseen.
Syyslukukausi 2019

Periodi/Arviointijakso

Aika                    

Viikot

1.arviointijakso ja orientaatio

2.9. – 6.9.2019

36

I periodi ja arviointiviikko

9.9. – 25.10.2019

37 – 43

II periodi ja arviointiviikko

28.10. – 13.12.2019

44– 50

2. arviointijakso

16.12. – 3.1.2020

51- 1

Kevätlukukausi 2020

Periodi/Arviointijakso

Aika                    

Viikot

III periodi ja arviointiviikko

7.1.2020 – 21.2.2020

2 – 8

IV periodi ja arviointiviikko

24.2. – 10.4.2020

9 – 15

V periodi: monimuotoperiodi**

13.4. – 29.5.2020

16 – 22

Kesäopetus ohjeistetaan erikseen.

 **Monimuotoperiodi, jonka aikana opetus voidaan toteuttaa eri tavoin, esim.

 • Kuusi viikkoa opetusta, sisältäen osaamisen arvioinnin.
 • Eri pituisia intensiivijaksoja.
 • Projektikurssi, joka alkaa kontaktiopetuksella, ja jatkuu kesäprojektina.

Lukuvuosikalenteri 2018-2019


 Syyslukukausi 2018

Periodi/ Arviointijakso
Arviointiviikko on aina periodin viimeinen viikko

Aika                    

Viikot

Kesäopetusjakso

1.6. – 31.8.2018

22 – 35

1. arviointijakso ja orientaatio

3.9. – 7.9.2018

36

I periodi ja arviointiviikko

10.9. – 26.10.2018

37 - 43

II periodi ja arviointiviikko

29.10. – 14.12.2018

44 - 50

2. arviointijakso (uusintatenteille)

17.12.2018 – 4.1.2019

51 - 1

 Kevätlukukausi 2019

Periodi/Arviointijakso

Aika                    

Viikot

III periodi ja arviointiviikko

7.1. – 22.2.2019

2-8

IV periodi ja arviointiviikko

25.2. – 12.4.2019

9-15

V periodi: monimuotoperiodi**

15.4. – 31.5.2019

16 – 22

Kesäopetus ohjeistetaan erikseen.

**Monimuotoperiodi, jonka aikana opetus voidaan toteuttaa eri tavoin, esim.

 • Kuusi viikkoa opetusta, sisältäen osaamisen arvioinnin.
 • Eri pituisia intensiivijaksoja.
 • Projektikurssi, joka alkaa kontaktiopetuksella, ja jatkuu kesäprojektina.

Kurssi-ilmoittautumisajat

 • Kurssi-ilmoittautuminen alkaa 28 päivää ennen periodin alkua ja sulkeutuu JOKO 7 päivää ennen tai jälkeen periodin alkun. Tarkasta Oodista kumpaa rajaa ohjelmasi käyttää.
 • Ilmoittautumisajoissa voi olla poikkeuksia. Katso aina poikkeukset WebOodista.


Lukuvuosi 2019 - 2020 periodit

Kurssi-ilmoittautuminen
AlkaaLoppuu
SyyslukukausiI periodi12.8.201916.9.2019
II periodi30.9.20194.11.2019
KevätlukukausiIII periodi10.12.201914.1.2020
IV periodi27.1.20202.3.2020
V periodi16.3.202020.4.2020

Opintoihin liittyvät hakuajat lukuvuonna 2019-2020

Hakuajat Aalto-yliopiston kursseille ja sivuineisiin: katso ohjeet.

Hakuajat JOO-opintoihin ja muiden yliopistojen opintoihin: katso ohjeet

Hakuajat vaihtoon: katso ohjeet

Opinnäytteen tekoon liittyvät päivämäärät

Katso opinnäytteisiin liittyvät tärkeät päivämäärät ja mahdolliset oman pääaineesi tai ohjelmasi tarkentavat ohjeet ohjelmasi sivulta Opinnäytteen tekeminen.

Valmistumispäivämäärät

Katso valmistumisohjeet ja päivämäärät Valmistuminen-sivulta.

Apurahojen hakuajat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Tietoa apurahoista ja stipendeistä löytyy Inton Stipendit ja apurahat -sivulta.