FITech-verkostoyliopisto tarjoaa kaikkien Suomen teknillisten yliopistojen opintoja yhdeltä luukulta. Aalto-yliopiston opiskelijana voit esimerkiksi valita uuden sivuaineen tai yksittäisen kurssien jonkin muun suomalaisen yliopiston uudesta tarjonnasta.


Haku on nyt avoinna syksyn opintoihin! www.fitech.io 

FItech -kurssit ja sivuaineet löydät myös Intosta: 

https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/FITech-sivuaineet

Opinnot ovat maksuttomia ja opintopisteet kirjataan siihen yliopistoon, jossa sinulla on tutkinto-oikeus.FITech – For future tech talents!