Yliopistopedagogiikka-lehdessä 1/2019 on mukana kuvaus Insinööritieteiden korkeakoulussa toteutetusta tutkimuksesta otsikolla ”Muuttuvien työelämätaitojen sisällyttäminen tekniikan alan koulutukseen: tapaustutkimus Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta”.

Artikkelin kirjoittajat Meeri Karvinen, Anu Vehmaa ja Marko Keskinen luovat katsauksen työelämän muutokseen ja tarkastelevat millä tavalla Aallossa annettu vesi- ja ympäristötekniikan opetus valmistaa opiskelijoita työuran eri vaiheisiin. Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/03/11/tyoelamataidot-vesi-ja-ymparistotekniikka. Kommentit ja kysymykset artikkeliin liittyen tervetulleita!

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmaan liittyen on julkaistu myös kaksi muuta tutkimusta, Anu Vehmaan diplomityö sekä Sustainability-lehden "Teaching and Learning for Sustainability" -erikoisnumerossa julkaistu tiedeartikkeli. Molemmat julkaisut ovat suoraan ladattavissa alla olevista linkeistä:
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31604 ja https://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2605.