Kemian tekniikan korkeakoulu myöntää perustutkinto-opiskelijoilleen (kandi- ja maisteritaso) kesällä 2019 ulkomailla järjestettäviin kesäkouluihin osallistumista varten apurahoja. Jaossa on korkeintaan kolme 200-500 € apurahaa. Apurahalla voi kattaa matka- ja/tai kesäkoulun osallistumiskuluja ja sitä myönnetään harkinnanvaraisesti. Valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että kesäkouluissa suoritettavat opinnot voivat tulla osaksi hakijan tutkintoa, hakijan opintomenestykseen ja että opintojen ala on relevantti. Jos aiot hyväksilukea kesäkoulun opinnot osaksi tutkintoasi, keskustele asiasta etukäteen koulutusohjelmassasi (ja mahdollisesti päivitä HOPS).

Lisäksi tarvittaessa hakemukset laitetaan järjestykseen tunnusluvun (opintopisteet / läsnäololukukaudet * keskiarvo) perusteella. Tunnusluku on sama, jota käytetään vaihto-opintovalinnoissa.

Apurahan hakijaa koskevat samat periaatteet kuin opiskelijavaihdon apurahaa hakevaa: hakijan keskiarvon tulee olla vähintään 2.00 ja opintoja suoritettuna 60 op (25 op suoraan maisterivaiheeseen valitut).

Kesäkurssin jälkeen on palautettava vaihtoraportti ja kurssitodistus.

Hakuaika on 1.-15.5.2019.

Näin haet kesäkouluapurahaa:

Ilmoita hakuaikana osoitteeseen international-chem@aalto.fi, että haluat hakea kesäkouluapurahaa (viestin otsikoksi ”Kesäkouluapuraha”).

Liitä viestiisi:

  • motivaatiokirje
  • kesäkurssin ohjelma ja arvio kokonaiskustannuksista
  • koulutusohjelman lausunto siitä, että opinnot tulevat osaksi tutkintoa katsotaan eduksi hakemuksessa.

Linkki sähköisesti täytettävään hakemukseen toimitetaan sinulle myöhemmin.