Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:lle on myönnetty rahaa jaettavaksi logistiikan ja hankinnan alojen palkintoihin ja stipendeihin.

LOGYn palkinnot ja stipendit antavat tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla. Palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Aallon opiskelijat voivat hakea seuraavia stipendejä ja palkintoja:

  1. 1.     Stipendi oppilaitoksen ansioituneelle opiskelijalle

LOGY palkitsee yhden hankinnan tai logistiikan aiheisessa opinnäytetyössään vuoden 2019 aikana erityisen hyvin menestyneen opiskelijan 200 euron stipendillä sekä LOGYn jäsenyydellä.
Tämän lisäksi jaetaan vielä toinen stipendi sekä yhdelle hankinnan tai logistiikan opinnoissaan hyvin menestyneelle opiskelijalle ”seminaarisetelin” (valinnainen seminaariosallistuminen eli Kuljetus-, SCM-, Terveydenhuolto-, Sisälogistiikka- tai Hankintapäivä).

 

  1. 2.     Vuoden opinnäytetyö –palkinnot
    1. Vuoden Hankinta/Logistiikkatutkimuspalkinto parhaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta.  (3000 eur)
    2. Vuoden Hankinta/Logistiikkaopinnäytepalkinto parhaasta diplomityö/pro gradu - tasoisesta opinnäytteestä. (2000 eur)

 

Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat kohdistuvuus hankinta/logistiikka-alalle, hyödynnettävyys ja uutuus. Valinnassa ei pyritä tieteellisen tason määrittämiseen. Töiden ollessa kohdistuvuudeltaan, hyödynnettävyydeltään ja uutuudeltaan “tasavahvoja” arvioidaan töiden tieteellistä ansioituneisuutta.

Hakemuksen palkintokisaan voi tehdä oppilaitoksen edustaja mutta myös opinnäytetyön tekijä itse. Palkintokisaan voi osallistua vapaamuotoisella, lyhyellä hakemuksella (lyhyt yhteenveto, mahdollisesti arviointi) mutta myös pelkkä opinnäytetyö riittää. Hakemus tulee lähettää  16.8.2019 mennessä osoitteella hanna.vandersteen@logy.fi. Kisaan voivat osallistua kaikki 09/2018 alkaen tehdyt opinnäytetyöt / väitöskirjat.

Lisätietoa: Palvelupäällikkö Hanna van der Steen, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, puh. 040 6588198. hanna.vandersteen@logy.fi, www.logy.fi www.ostologistiikka.fi.