Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain opiskelustipendejä Kemian tekniikan kandidaattiohjelman, Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman, Life Science Technologies ohjelman Biosystems and Biomaterials Engineering –pääaineen, Master's Programme in Advanced Energy Solutions –ohjelman Industrial Energy Processes and Sustainability -pääaineen   sekä International Design Business Management –ohjelman CHEM.korkeakoulun suomalaisille opiskelijoille. Rahasto jakaa enintään 28 kappaletta 2 000 euron stipendiä. Myönnetyt stipendit maksetaan yhdessä erässä. Rahaston stipendi voidaan myöntää opiskelijalle vain kerran.

 

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Stipendejä myönnettäessä painotetaan hyvää opintomenestystä (opintojen keskiarvo vähintään noin 3, opintoja suoritettuna keskimäärin noin 55 op/vuosi) ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa. Stipendin hakeminen diplomityön tekemiseen on mahdollista edellyttäen, että diplomityö on palkaton eikä sitä varten ole myönnetty muita apurahoja.

 

Hakemus laaditaan sähköisesti eage-järjestelmässä: https://eage.aalto.fi/?ff/EDU_520 (edellyttää sisäänkirjautumista Aalto-salasanalla). Hakemus on jätettävä viimeistään 29.5.2019.

 

 

Otaniemessä, toukokuun 2. päivänä 2019

 

 

Kemian tekniikan korkeakoulun stipenditoimikunnan puolesta,

 

Hanne Puskala

Opintoasiainpäällikkö