Opiskelijoita suositellaan suorittamaan harjoittelua ja harjoittelukursseja opintojen edetessä. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija voi saada työharjoittelusta opintopisteitä suorittamalla oman alan työharjoittelua ja harjoittelukursseja ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun laajuus sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa on 1-5 op. Harjoittelukurssit sijoitetaan tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. 

Opintojen aikaisen työharjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa, rakentaa ammatti-identiteettiä ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa, esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä organisaatiossa. Käytännön työskentelykokemuksen avulla on myös helpompi suunnata opintoja kohti omia kiinnostuksen kohteita.

Harjoittelukurssit:

1.  ENG-A1010 Harjoittelupassi (1 op). Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

2.  ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu (2 op) tai ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op).

3.  ENG-A3030 Syventävä harjoittelu (2 op) tai ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op).

4.  ENG-E1010 Practical training (1-5 op). Suoritetaan maisteriopintojen aikana.


Hyväksytty opintosuoritukseen työympäristöharjoittelusta saa kirjoittamalla ja palauttamalla raportin oman alan harjoittelukokemuksista kurssin My Courses-sivulle.  Kurssin suorittaminen 2 opintopisteen laajuisena edellyttää neljän viikon täysipäiväistä työskentelyä (37,5 h viikossa) tai vastaavan tuntimäärän osa-aikaista työtä. Syventävä harjoittelun tehtävien tulisi olla vaativampia ja vielä lähempänä omaa opiskelualaa.

Lisätietoa kandidaattiopintoihin liittyvästä harjoittelusta on Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja harjoittelukurssien MyCourses -sivuilta https://mycourses.aalto.fi/. Lisätietoa harjoittelusta saa myös  harjoittelun vastuuopettajilta, harjoittelukurssien kurssitiimiin kuuluvilta sekä harjoitteluneuvojalta (huone 102, Otakaari 4, sähköposti: advisors-eng@aalto.fi). Vastaanottoajat: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot  ja https://www.facebook.com/opintoneuvola/.


Maisteriopinnoissa on oma harjoittelukurssi ENG-A1010 Practical training. Opiskelija voi hankkia 1-5 opintopistettä työskentelemällä vaativissa oman alan työtehtävissä ja suorittamalla ko. harjoittelukurssin kirjoittamalla raportin työkokemuksistaan ja palauttamalla sen ohjeiden mukaisesti kurssin My Courses-sivulle. Lisätietoa maisteritason harjoittelukurssista ja sen suorittamisvaatimuksista on kurssin My Courses-sivuilla sekä ohjelmien omilla Intosivuilla (esim.: https://into.aalto.fi/display/enciv/Practical+training).

Tsemppiä työharjoitteluun!

Du har fortfarande tid att ansöka om studiepoäng för sommarpraktikplatser (för Aalto ENG-studenter)

Studenter vid Högskolan för teknik kan dra fördel av sommarpraktikplatser i sina studier genom att skriva en rapport i enlighet med riktlinjerna. För mer information om praktikplatser och informationsmaterial för kandidatexamen och mastergraden, besök kurserna på MyCourses webbplats och hemsida.

En student vid Högskolan för teknik kan få flera poäng genom att genomföra och rapportera om praktikplatser inom sitt studieområde (ENG-A2020, ENG-A2021, ENG-A3030, ENG-A3031 och ENG-E1010). Det maximala räckvidden för kandidatexamen och magisterexamen är 5 högskolepoäng.
Masterstudier har sin egen utbildningskurs ENG-E1010 Practical training, där du kan hitta mer information i utbildningsinformationen 6 november 2019 (från 14:15, U6 / U149, Otakaari 1). Mer information om magisterkursen och dess krav finns på kursens sidor och programmets inre sidor (t.ex.: https://into.aalto.fi/display/enciv/Praktisk+träning).
Mer information om utbildningen finns på: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Training och MyCourses-sidan för kurserna. Svar på frågor kan också erhållas via e-post (arvisors-eng@aalto.fi) och under studietid av studievägledare (rum 102, Otakaari 4, e-post: advisors-eng@aalto.fi), samordnare eller handledare.
Öppettider för studenttjänstbordet och studentrådgivarnas mottagningstider finns på skolans Into-webbplats: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Contact (Bachelor of Engineering -> Contact).