Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla. Voit avata uutiskirjeen selaimessa: toukokuun uutiskirje maistereille ja kandeille.

School of Engineering Study Affairs Newsletter has been published and sent to students by email. You can open the newsletter in your browser: May Newsletter for Master students and Bachelor students.