Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna.

En studerande kan söka studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet. Till vissa biämnen och kurser måste du göra en skild ansökan, andra är fritt valbara.

Ansökningstiden för studier under läsår 2019-2020 har börjat och fortsätter till 31:a maj.

Bekanta dig med utbudet och ansökningsanvisningarna och gör ansökningen nu!