in English

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtorikoulutettava. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät:

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja 
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos

Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajalle 1.8.2018 alkaen:

 1. nimeää uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtorikoulutettavan jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä sekä tutkintokielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että pj voi siirtää yksittäisen tohtorikoulutettavan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimeää väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia; ja
 5. vahvistaa tohtorikoulutettavan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano 1.1.2020 - 31.12.2022

Tohtorinkoulutusneuvoston kokousaikataulu

MemberDepartment
Professori Adam Foster, puheenjohtaja
Teknillisen fysiikan laitos
Professori Jussi Rintanen
Tietotekniikan laitos
Professori Jan Holmström, varapuheenjohtaja
Tuotantotalouden laitos
Professori Alexander EngströmMatematiikan ja systeemianalyysin laitos
Professori Iiro Jääskeläinen
Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
Tohtorikoulutettava Antti Moilanen (2020)
Edustaa kaikkia koulun tohtorikoulutettavia
Deputy memberDepartment
Professori Tapio Takala
Tietotekniikan laitos
Professori Mathias GrothTeknillisen fysiikan laitos
Professori Paul LillrankTuotantotalouden laitos
Professori Camilla HollantiMatematiikan ja systeemianalyysin laitos
Professori Matias PalvaNeurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
Tohtorikoulutettava Chethana Dharmawardane (2020)Edustaa kaikkia koulun tohtorikoulutettavia

Tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri: opintokoordinaattori Päivi Koivunen