Opiskelija voi hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua sähköisellä lomakkeella. Hakemus tehdään Aalto-yliopiston Sharepoint-ympäristössä Nintex-työnkulkujärjestelmässä, johon kirjaudutaan Aalto-tunnuksella. 

Hyväksilukupäätösten tekeminen 

Päätöksen opintojen hyväksiluvusta tekee Aallon kurssin, kokonaisuuden tai ohjelman vastuuhenkilö koulun oppimispalveluiden tekemän esityksen pohjalta.  

Päätöksen tekijä saa päätöstä odottavasta hakemuksesta sähköpostiviestin, jossa on suora linkki päätökseen sekä ohjeisiin. Järjestelmään kirjaudutaan Aalto-tunnuksella.

Sähköinen hakemus pilottikäytössä 2.1.2019 alkaen 

Kauppakorkeakoulun ja Perustieteiden korkeakoulun perustutkinto-opiskelijat voivat hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista sähköisellä lomakkeella jo vuoden alusta alkaen. Pilotin pohjalta hakemusta on muokattu ennen laajaa käyttöönottoa 

Pilottikäytön aikana tehtiin noin 120 hakemusta 

Ohjeet ja palaute  

Ohjeet opiskelijalle sekä linkki hakemukseen ovat Intossa

Ohjeet päätösesitysten tekijöille sekä päätösten tekijöille ovat Oppimisen IT -tiimin ohjewikissä. 

Palaute sähköisestä hyväksilukuprosessista ja lomakkeista on hyvin tervetullutta osoitteeseen nintex-les@aalto.fi