Läsåret 2019–2020 kommer japanska återigen att ingå i kursutbudet vid Aalto-universitetets språkcenter. Bekanta dig med språkcentrets kursutbud i Into och Oodi.

Intresserad av webbaserade språkstudier?

Höstterminen 2019 erbjuds nya webbkurser i nio olika språk (t.ex. spanska, koreanska, estniska). Kurserna omfattar 3–5 sp och ges i den digitala lärplattformen DigiCampus. Det är fråga om ett pilotprojekt inom ramen för KiVAKO, som är ett UKM-finansierat samarbetsprojekt mellan 26 högskolor.

Under pilotperioden kommer det att finnas kvoter för studerande vid varje högskola som ingår i projektet. Platser som lämnar över fylls i anmälningsordning. Anmälningstiden är 2–15.9.2019. Mer information om kurserna och anmälan publiceras på de deltagande högskolornas webbsidor och i DigiCampus i slutet av augusti. 

Språkstudier vid andra högskolor för studerande vid Aalto

Inom ramen för ett samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia, Laurea, Metropolia och Asien-nätverket erbjuds studier i språk och kommunikation enligt följande: spanska, italienska, japanska, koreanska, franska, svenska, tyska, ryska samt finska som främmande språk och kommunikation på finska.

Kursutbud och anvisningar för anmälan till kurser vid Haaga-Helia, Laurea och Metropolia: https://wiki.metropolia.fi/display/3amkopetustarjonta/3AMK-opintotarjonta+-+Syksy+2019

Anmälningstid för språkkurser som erbjuds inom ramen för 3AMK hösten 2019: 12.8.-18.8.2019