Viako Oy on yhteistyössä opiskelijavapaaehtoisten pyörittämän Otaniemen kierrätyskeskuksen kanssa avannut Otaniemeen toimipisteen, josta voi vuokrata kodintavaroita väliaikaiseen asumiseen (ruoanlaitto, astiat, liinavaatteet) sekä lahjoittaa ja hakea ilmaiseksi suurempia huonekaluja.

Kiertotalouden innovatiivinen yritys, Viako Oy, muutti keväällä Otaniemeen Kierrätyskeskuksen yhteyteen ja päivitti yhdistelmän konseptiksi "Reuse and Rescue". Kierrätyskeskus on aikaisempaa paremmin auki, ja sillä on nyt myös verkkokauppa. Reuse and Rescue Otaniemi tekee yhteistyötä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kanssa.

Otaniemen kierrätyskeskus vietti 15.5.2019 uudelleenavajaisia. Avajaisiin osallistui Aalto Sustainability Hubin, Aalto-yliopistokiinteistöjen sekä AYY:n edustajia. Viako Oy:n tavoitteena on palvella kaikkia Otaniemen alueen toimijoita ja saada tavarat mahdollisimman tehokkaasti uudelleenkäyttöön. Yhteistyö edustaa toimivaa sekä hyödyllistä kiertotalouden toteuttamista keskellä kampustamme.

Lisätiedot:
www.viako.fi
facebook.com/reuseandrescue
www.ayy.fi

In English:

Viako Oy, in cooperation with the Otaniemi Recycling Center operated by student volunteers, has opened a site in Otaniemi, where you can rent home goods for temporary housing (cooking, dishes, linen) as well as donate and pick up larger furniture for free.

In the spring, the innovative circular economy company Viako Oy moved to the Recycling Center premises in Otaniemi and updated their combined concept to "Reuse and Rescue". The recycling center is open more often now and also has an online store. Reuse and Rescue Otaniemi collaborates with the Aalto University Student Union (AYY) and Helsinki Region Student Housing Foundation (Hoas).
 
Otaniemi Recycling Center celebrated its re-opening on 15 May 2019. Representatives of Aalto Sustainability Hub, Aalto University Campus and Real Estate and AYY participated in the opening festivities. The goal of Viako Oy is to serve all actors in the Otaniemi region and to get the goods as efficiently as possible for reuse. The co-operation promotes a workable and useful circular economy in the middle of our campus.

More information:
www.viako.fi
facebook.com/reuseandrescue
www.ayy.fi