You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

in English

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtorikoulutettava. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät:

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja 
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos

Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajalle 1.8.2018 alkaen:

 1. nimeää uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtorikoulutettavan jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä sekä tutkintokielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että pj voi siirtää yksittäisen tohtorikoulutettavan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimeää väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia; ja
 5. vahvistaa tohtorikoulutettavan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano 1.1.2017-31.12.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston kokousaikataulu

Varsinaiset jäsenetLaitos
professori Tapio Lokki, puheenjohtajaTietotekniikan laitos
professori Jussi Rintanen (26.2.2019 alkaen)
Tietotekniikan laitos
professori Adam FosterTeknillisen fysiikan laitos
professori Alexander Engström, varapuheenjohtajaMatematiikan ja systeemianalyysin laitos
professori Iiro Jääskeläinen
Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
professori Riitta SmedsTuotantotalouden laitos
tohtorikoulutettava Alex Karrila (1.8.2018 alkaen)edustaa kaikkien laitosten tohtorikoulutettavia
VarajäsenetLaitos
professori Jan HolmströmTuotantotalouden laitos
professori Mathias GrothTeknillisen fysiikan laitos
tohtorikoulutettava Olli Halminen (1.8.2018 alkaen)edustaa kaikkien laitosten tohtorikoulutettavia

Tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri: opintokoordinaattori Katri Seitsonen