You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Opetus- ja kulttuuriministeriön KAPPAS!-hankkeessa arvioinnin kohteena ovat alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden geneeriset taidot. Geneerisillä taidoilla tarkoitetaan tässä arvioinnissa sellaisia yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja kuten:

  • Analyyttinen päättely ja arviointi - miten opiskelija osaa identifioida vaihtoehtoisten perusteluiden heikkoudet ja vahvuudet sekä miten hän osaa erottaa luotettavat lähteet epäluotettavista
  • Ongelmanratkaisu - miten opiskelija osaa tunnistaa ongelmatilanteen ja ratkaista sen perustellusti
  • Argumentatiivinen kirjoittaminen - tekstin vakuuttavuus ja argumentaation eheys sekä miten loogisesti ja selkeästi vastaus on rakennettu
  • Oikeakielisyys

Tavoitteena on tutkia millä tasolla korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat, miten ne kehittyvät korkeakouluopintojen aikana ja millaisia koulutusalakohtaisia eroja ja yhtäläisyyksiä opiskelijoiden geneerisissä taidoissa voidaan tunnistaa.

Testiin kutsuttavien opiskelijoiden valinta

Opiskelijoiden valinnassa tavoitteena on eri koulutusalojen kansallinen edustavuus. Testeihin kutsutaan kansallisesti yhteensä noin 7000 opiskelijaa. Aalto-yliopistosta testiin kutsutaan syyslukukaudella 2019 opintonsa aloittavia ja kolmannen vuoden opiskelijoita kauppatieteen ja tekniikan aloilta yhteensä noin 400 opiskelijaa. Testiin kutsuttavat opiskelijat valitaan satunnaisena yksilö- tai ryhmäotantana tutkimukseen valituista hakukohteista. Tutkimukseen valituille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse henkilökohtainen kutsu testiin. Testiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Testi

Testin instrumentti on Council for Aid to Educationin (CAE) kehittämä CLA+ International. Testi tehdään tietokoneluokassa ja se on kolmiosainen sisältäen osaamistehtävän, monivalintaosion ja taustatietokyselyn. Testin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Aikaa testin tekemiseen kuluu noin 2 tuntia.

Tulokset

Arvioinnin tulokset valmistuvat 2020 kesällä ja niistä julkaistaan kansallinen raportti. Yliopisto saa raportin omien opiskelijoidensa geneeristen taitojen tasosta sekä käyttöönsä oman datansa.

Opiskelijan tulokset

Oman testituloksensa lisäksi opiskelija saa tietää kuinka hyvin pärjäsi testissä suhteutettuna oman korkeakoulunsa muihin testiin osallistuneihin opiskelijoihin ja kaikkiin Suomessa testiin osallistuneihin opiskelijoihin. Lisäksi testissä hyvin menestyneet opiskelijat saavat palkinnoksi geneeristen taitojensa tasosta kertovan sähköisen diplomin (CLA+ badge). Diplomin voi liittää esimerkiksi ansioluetteloon.


Hankkeen tietosuojailmoitus

Hankkeesta lisää

Yhteyshenkilö Aalto-yliopistossa: miira.sarkki@aalto.fi