Työskentelyn oman alan tehtävissä kesällä voi hyödyntää opinnoissaan. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija saa työharjoittelusta opintopisteitä suorittamalla ohjeiden mukaisesti oman alan työharjoittelua ja harjoittelukursseja. Harjoittelun laajuus sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa on 1-5 op. Harjoittelukurssit sijoitetaan tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. 

Opintojen aikaisen työharjoittelun tavoitteena on syventää ammattitaitoa oman alan diplomi-insinöörin työtehtäviä organisaatiossa. Käytännön työskentelykokemuksen avulla on myös helpompi suunnata opintoja kohti omia kiinnostuksen kohteita.

Harjoittelukurssit:

1.  ENG-A1010 Harjoittelupassi (1 op). Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

2.  ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu (2 op) tai ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op).

3.  ENG-A3030 Syventävä harjoittelu (2 op) tai ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op).

4.  ENG-E1010 Practical training (1-5 op, (maisteriopinnoissa)

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa oodi.aalto.fi. Työharjoittelusta saa opintosuoritukseen kirjoittamalla ja palauttamalla reflektoivan raportin oman alan harjoittelukokemuksista kurssin My Courses-sivulle.  Kurssin suorittaminen 2 opintopisteen laajuisena edellyttää neljän viikon täysipäiväistä työskentelyä (37,5 h viikossa) tai vastaavan tuntimäärän osa-aikaista työtä. Syventävä harjoittelun tehtävien tulisi olla vaativampia ja vielä lähempänä omaa opiskelualaa.

Lisätietoa kandidaattiopintoihin liittyvästä harjoittelusta on Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja harjoittelukurssien MyCourses -sivuilta https://mycourses.aalto.fi/. Lisätietoa harjoittelusta saa myös  harjoittelun vastuuopettajilta, harjoittelukurssien kurssitiimiin kuuluvilta sekä opintoneuvojilta (huone 102, Otakaari 4, sähköposti: advisors-eng@aalto.fi). Opiskelijapalvelupisteen aukioloajat sekä opintoneuvojien vastaanottoajat löytyvät koulun Into-sivuilta:  https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot (Insinööritieteiden kandidaattiohjelmat -> Yhteystiedot).

Maisteriopinnoissa on oma harjoittelukurssi ENG-A1010 Practical training. Opiskelija voi hankkia 1-5 opintopistettä työskentelemällä vaativissa oman alan työtehtävissä ja suorittamalla ko. harjoittelukurssin kirjoittamalla raportin työkokemuksistaan ja palauttamalla sen ohjeiden mukaisesti kurssin My Courses-sivulle. Lisätietoa maisteritason harjoittelukurssista ja sen suorittamisvaatimuksista on saa  kurssin My Courses-sivuilla, sekä ohjelmien omilla Intosivuilla (esim. https://into.aalto.fi/display/enciv/Practical+training).

Tervetuloa mukaan harjoittelukursseille!