Niille opiskelijoille, jotka opintorekisteritietojen mukaan ovat suorittaneet vähintään 60 op lukuvuonna 2018-2019 (suorituspäivä 1.8.2018-31.7.2019), lähetetään aalto-sähköpostiin linkki dekaanin stipendihakemukseen viikon 36 aikana. Stipendiä tulee hakea 16.9.2019 mennessä.

Dekaanin 500 euron kannustusstipendi hyvästä opintojen edistymisestä myönnetään hakemuksesta niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopistettä (opintojen suorituspäivä opintorekisterissä 1.8.-31.7.).

Lisätietoja stipendin kriteereistä oman ohjelmasi Into-sivuilla kohdassa Opintojen suunnittelu/ Planning your studies.