Kuka tai mikä on edistänyt Aallon kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista? Osallistuneiden kesken arvotaan palkinto.

Aalto-yliopiston, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja Aalto-yliopistokiinteistöjen (Aalto CRE) kestävän kehityksen tiimi etsivät henkilöä, tahoja tai tekoja, jotka toimivat esimerkkeinä muille, toteuttavat konkreettisia tekoja tai muuten merkittävästi edistävät Aalto-yliopiston ja sen kampuksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Aiempina vuosina Kestävän Kehityksen Mestariksi on valittu muun muassa Pasi Lehto (Aalto CRE) sekä Otaniemen kierrätyskeskus.

Ehdota 15.9. mennessä mielestäsi parasta kestävän kehityksen edistäjää. Vuoden kestävän kehityksen mestari saa tunnustuksen lisäksi upean kestävän kehitystä tukevan palkinnon. Kestävän kehityksen tiimi valitsee voittajan, joka julkistetaan kansallisella Energiansäästöviikolla lokakuussa. Kaikkien ehdotuksen lähettäneiden kesken arvotaan 4 kpl kahden leffa- ja herkkulipun settiä.

Jätä ehdotuksesi linkin kautta

Lisätiedot
Satu Kankaala
Aalto-yliopistokiinteistöt
Head of Business Development and Sustainability
satu.kankaala@aalto.fi

Meri Löyttyniemi
Aalto-yliopisto
erityisasiantuntija, kestävä kehitys
meri.loyttyniemi@aalto.fi

In English

Who or what has helped in reaching Aalto University’s sustainable development goals? Enter a suggestion by 15 Sep and you might win a prize.

Aalto University Sustainability Hub, Aalto University Student Union (AYY) and Aalto University Campus and Real Estate (Aalto CRE) a looking for a person, entity or activity, which serve as good examples to others, take concrete action or in some other way significantly bring Aalto University and its campus closer to reaching its sustainable development goals. Previously the title of Aalto University Sustainability Champion has been awarded to Pasi Lehto (Aalto CRE) and Otaniemi recycling center.

Enter your suggestion for the Sustainability Champion by 15 September 2019. The champion of the year will receive a diploma and wonderful prize in the spirit of sustainable development. Aalto Sustainability Hub, AYY and Aalto CRE will choose the champion, and it will be published during the national Energy Conservation Week in October (käännös tarkistettava, nyt ei ehtinyt kaivaa). Four movie & refreshments ticket packages (for two) will be drawn between all who entered suggestions.

Leave your suggestion through the link

More information
Satu Kankaala
Aalto University Campus & Real Estate
Head of Business Development and Sustainability
satu.kankaala@aalto.fi

Meri Löyttyniemi
Aalto University
Senior Advisor, sustainable development
meri.loyttyniemi@aalto.fi