Kulku Konekortteliin (Otakaari 4, Puumiehenkuja 5, Puumiehenkuja 3 ja Sähkömiehentie 4), Nanotalolle (Puumiehenkuja 2) ja Sahalle (Konemiehentie 1) ohjataan Otakaarelta Otakaari 8:n (ISS:n varikko) pysäköintipaikan läpi Maarintalon kulmalle Sähkömiehentielle. Myös kulku esimerkiksi Maarintalon Terveystaloon tapahtuu tätä kautta. Uusi ajoyhteys rakennetaan nykyiselle kevyen liikenteen reitille ja merkitään selkein opastein.

Maarintietä lähinnä olevalle pysäköintialueelle on tehty Nanotalon vierestä kulkeva uusi liittymä.

Sähkömiehentien alkupää on suljettu ST1:n Deep Heat -työmaan vuoksi kaikelta liikenteeltä. Tie avataan jälleen todennäköisesti alkukeväästä 2020.

Konemiehentien alkupää Tietotekniikan talon vieressä on suljettu kokonaan kevyeltä liikenteeltä ja moottoriajoneuvoliikenteeltä. Puumiehenkuja tullaan sulkemaan kevyeltä liikenteeltä ja moottoriajoneuvoliikenteeltä. Nämä työmaat valmistunevat loppuvuodesta 2019.

Maarintie tulee olemaan poikki ajoneuvoliikenteeltä vaiheittain eri osista siten, että kulkuyhteys Tietotekniikan talon ja Maarintie 8:n taakse pysäköintialueelle kuitenkin säilyy jommastakummasta suunnasta. Kevyen liikenteen reitti säilyy vaihdellen tien oikeassa tai vasemmassa reunassa. Moottoriajoneuvoliikenne siirtyy pääosin Tekniikantielle ja Tietotielle.

Tällä hetkellä käynnissä olevat muut tietyömaat eivät sulje katuja kokonaan, mutta mahdollisesti yksittäisiä kaistoja on suljettu (Otakaari, Tietotie). Varauduthan mahdollisiin ruuhkiin ja seuraathan opasteita tarkasti, myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannattaa käyttää erityistä varovaisuutta.

Tiedotamme liikennejärjestelyistä sitä mukaa lisää kun aikatauluja ja työvaiheita varmistuu. Seuraathan uutisointia aaltocre.fi sekä Raide-Jokerin uutisia https://raidejokeri.info/alue/keilaniemi-otaniemi/

Lisätietoja:
Kari Talvitie, Aalto-yliopistokiinteistöt kari.a.talvitie@aalto.fi, p. 0400 956 089
Aalto-yliopistokiinteistöt, viestintä: info-acre@aalto.fi

Kartta muutoksista

---

In English

Access to the K block (Otakaari 4, Puumiehenkuja 5, Puumiehenkuja 3 and Sähkömiehentie 4), the Nanotalo building and Saha has been diverted from Otakaari through the car park at Otakaari 8 (ISS depot) to Sähkömiehentie, at the corner of the Maarintalo building. This route also provides access to the Maarintalo building, including the Terveystalo health services centre. A new connection for motor vehicles is being built on top of the current light traffic route and is clearly marked with signs.

A new connection has been opened from Maarintie towards the Nanotalo building, to the parking area close to Maarintie.

The beginning of Sähkömiehentie has been closed due to work on the ST1 Deep Heat site, and is scheduled to remained closed to all traffic until early 2020.  

The beginning of Konemiehentie, close to the T building, has been completely closed to light traffic and motor vehicle traffic. Puumiehenkuja will also be closed to light traffic and motor vehicle traffic. Work on these sites will be completed in late Autumn 2019.

Maarintie will be closed to vehicle traffic in phases, so that access to the parking area behind the T building and Maarintie 8 can be kept open from both directions. A light traffic route will be kept open, alternating between the right and left side of the road. Motor vehicle traffic will mainly be diverted to Tekniikantie and Tietotie.

Areas where roadwork is currently underway will not be closed to traffic entirely, but individual routes (Otakaari, Tietotie) are likely to be closed. Please be prepared for possible traffic congestion and follow the signs carefully. Pedestrians and cyclists should be especially careful.

We will provide further information on traffic arrangements as soon as schedules and work phases are confirmed. Please also follow the updates on aaltocre.fi and updates concerning Jokeri light rail https://raidejokeri.info/alue/keilaniemi-otaniemi/

More information:
Kari Talvitie, Aalto University Campus & Real Estate  kari.a.talvitie@aalto.fi , p. (0400) 956 089
Aalto University Campus & Real Estate communications, info-acre@aalto.fi

Map of route changes