Työelämän mentorointiosaaminen

Työelämän mentorointiosaaminen (2 op) on uusi, kaikille Aallon opiskelijoille avoin kurssi. Tule vahvistamaan itsetuntemustasi, yhteistyötaitojasi sekä hankkimaan tietoa ja käytännön kokemusta mentoroinnista! Kurssi suoritetaan mentoroimalla pääkaupunkiseudun lukiolaisten perustamia kokeiluyrityksiä.

Kenelle?

Sinulle! Kurssi on avoin kaikille Aallon opiskelijoille. Parhaiten se sopii aineopintovaiheeseen.

Mitä?

Kurssi jakautuu rakenteellisesti kolmeen osaan:

  1. Mentorointivalmennus (yhteensä 12 h)
  2. Käytännön mentorointi (5 kohtaamista)
  3. Henkilökohtainen reflektio

Kurssin alussa tutustumme työelämän asiantuntijoiden ja kokeneiden mentoreiden vetämien valmennusten kautta mentoroinnin käsitteisiin, rooleihin ja periaatteisiin. Tietotaitoaan kurssilla jakavat:

  • Laura Ihamuotila, toiminnanjohtaja, Suomen Mentorit
  • Paula Hyytiäinen, opetustoimen päällikkö ja kokenut mentori, Helsinki Business College
  • Pauli Aalto-Setälä, työelämäprofessori ja toimitusjohtaja, Dentsu Aegis Network
  • Nuori Yrittäjyys ry

Valmennuksen jälkeen tutustumme kurssin kumppaneina ja aktoreina toimiviin lukiolaisiin ja heidän perustamiinsa oikealla rahalla toimiviin NY-yrityksiin. Jokainen Aallon opiskelija saa mentoroitavakseen yhden yrityksen noin viiden kuukauden ajaksi. Mentorointiprosessi tavoitteineen suunnitellaan yhdessä ja Aallon mentorit kokoontuvat kurssin aikana kaksi kertaa omaan yhteiseen mentoreiden reflektioon.

Kurssin yhteinen taival ja jokainen mentorointisuhde päätetään juhlallisesti maaliskuussa 2020. Omaa matkaa ja kehittymistä mentorina pohditaan vielä kurssin päätteeksi laadittavassa henkilökohtaisessa reflektiossa.

Lue lisää >

Mentoring skills for work-life

Mentoring skills for work-life (2 cr) is a new, elective course for all Aalto students. Joint to the course and strengthen your self-knowledge, collaboration skills and gain practical experience about mentoring. The language of the course is Finnish.

Read more (in Finnish) >