Opiskelun käytännön asiat

[På svenska] [In English]

Vasemman palkin linkkien alta löydät tietoa liittyen moniin opiskelun käytännön asioihin, kuten lukuvuosi-ilmoittautumiseen, kurssien ja tenttien suorittamiseen, arviointiin ja tietojärjestelmiin. Opintojen suunnitteluun (esim. HOPSin tekeminen) liittyvän tiedon löydät kohdasta Omien opintojen suunnittelu.