Information om nättjänsten Into

[Suomeksi] [In English]

 Into – en webbplats för Aaltos studenter (pdf)

Vad är Into?

Into (http://into.aalto.fi) är Aalto-universitetets studentportal för Aaltos studenter och innehåller information om universitetet, studierna samt de tjänster universitetet erbjuder sina studerande. På sidorna finns också information om nyheter och aktuella händelser som berör kandidat- och magisterstuderande samt forskarstuderande vid Aalto-universitetet. Innehållet i Into är offentligt (=kräver ej inloggning) och upprätthålls huvudsakligen på tre språk.

Into består av flera olika sidhelheter: förutom högskolornas webbsidor har institutionerna vid Högskolan för konst, design och arketektur och Handelshögskolan samt utbildningsprogrammen och magisterprogrammen vid högskolorna inom teknik egna webbsidor. Dessutom har de olika tjänsteenheterna sina egna webbsidor. Då du letar efter information på sidorna ska du först välja din egen högskola under rubriken Kandidat- och magisterstuderande eller Forskarstuderande.

Huvuddelarna i Into är:

  • Kandidat- och magisterstuderande: Den viktigaste informationskanalen för kandidat- och magisterstuderande där innehållet finns att hitta enligt högskolor och utbildningsprogram/institutioner. Här hittar du studierelaterad information bl.a. om examensstrukturer, anvisningar gällande studiepraxis, läsårsanmälan, utexaminering och utbytesstudier samt nyheter.
  • Forskarstuderande: Den viktigaste informationskanalen för forskar-studerande där innehållet finns att hitta enligt doktorandprogram. Här hittar du specifik information om forskarstudier.
  • Service: Länkar till de tjänster som Aalto-universitetet tillhandlahåller som stöd för studerande och studier (t.ex. IT, bibilioteket, studiestödet).
  • Campus: Länkar till praktisk information om universitetets olika campus.
  • Om Aalto: Allmän information och nyheter om Aalto-universitetet.
  • För nya studerande: Anvisningar gällande det som är aktuellt när du fått studieplatsen samt information inför studiestarten.

Min Into

Du kan skapa dig en egen personlig startsida: Min Into. Du hittar länken Min Into bakom ditt namn när du har loggat in på Into. När du väljer favoritsidor i Min Into får du en sammanställning av de senaste nyheterna från favoritsidorna. Välj t.ex. din högskola,ditt utbildningsprogram/din institution och övriga intressanta områden som t.ex.biblioteket till dina favoriter! Logga in med Aalto-ID.

RSS-nyheter

Du kan beställa RSS-nyheter på olika språk enligt skola, institution, program eller tjänst. Dessutom kan du beställa ett RSS-flöden från nyheterna på dina favoritsidor och de nyaste stipendieutlysningarna. Flödet innehåller en nyhetsrubrik (eller stipendierubrik) och en länk till nyheten i Into.

Beställ RSS-flöden 

Into kompletterar studentens palett av webbsidor

Into är riktad till studerande. Into är en systertjänst till Inside, som är ett intranet för personalen vid Aalto-universitetet. Båda tjänsterna är öppna för både studerande och personal. 

Into innehåller  inte information om kurser. Sådana uppgifter finns i WebOodi och i MyCourses (mycourses.aalto.fi). 

Nedan finns en översikt för studerande över webbtjänsterna för undervisning och studier.

 

Vill du ha information om att ansöka till Aalto-universitetet?

Into är riktad till dem som redan studerar vid Aalto-universitetet. Information om studiemöjligheter samt ansökan till Aalto finns på sidan Studier på adressen www.aalto.fi/sv

Respons, frågor och problemsituationer

För kontaktinformation vänligen se sidan Feedback.

Into har skapats genom samarbete mellan Aalto-universitetets studerandeservice, kommunikation- och IT-avdelning, och de ansvarar gemensamt för utvecklingsarbetet.