You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »


Perustiedot

Koodi: ENG3065

Laajuus: 25-26 ECTS

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Ari Ekroos

Kohderyhmä: Aallon tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijat, lukuun ottamatta rakennetun ympäristön pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat hakea siirtymistä opiskelemaan maisterivaiheessa Real Estate Economics –ohjelmaan (REC). Siirtymisen periaatteet koskevat 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita. Haettaessa siirtymistä REC-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista, tulee kandidaatintutkinto lisäksi olla suoritettuna ohjelman vaatimalla keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Fastighetsekonomi; Real Estate Economics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Koodi

nimi

ECTS

periodi

Kurssit (25 ECTS)

Seuraavista kursseista valitaan vähintään 4 kurssia ja lisäksi yksi aihealueeseen liittyvä muu kurssi valinnaisena.

31A00110 *Taloustieteen perusteet6III

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I (2019), II (2020)

MAA-C2004

Kiinteistötalouden ja arvioinnin perusteet 

5

V

MS-C2104

Tilastollisen analyysin perusteet 

5

III-IV

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi seuraavia kursseja valinnaisiin opintoihin:

RYM-C2003 

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet

5

III

 YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5

V (2019),
IV (2020)

*) BIZin kurssi 31A00110 Taloustieteen perusteet (6 op) – muista hakea tarvittaessa opinto-oikeutta