You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Suomeksi | In English

Aalto-universitet erbjuder många aktiviteter, stödformer och tjänster för sina studeranden. Universitetet har för närvarande Otnäs huvudkampus och Tölö campus där du kan hitta de ovan nämnda tjänsterna. Utöver dessa har Aalto-universitetet en campus i Mikkeli.

Senaste nyheter, evenemang och utlysningar

  1. Muutamia paikkoja ARTS:n sivuaineissa jäljellä | Few places left in the ARTS minors 07.08.2020
  2. Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille ensimmäisessä periodissa | Multidisciplinary Entrepreneurship Courses Available in Period 1 | Kurser i entreprenörskap för alla Aalto-studerande i period 1 04.08.2020
  3. Dekaanin kannustusstipendi hyvästä opintomenestyksestä - Haku on käynnissä! I Dekanus uppmuntringsstipendium med god studieframgång - Ansökan har börjat! I Dean's incentive scholarship for good academic progress - Application period has started! 03.08.2020
  4. LC-1121 Communicating Sustainable Solutions - interdisciplinary course for bachelor-level students 03.08.2020
  5. Abstract of Master’s Thesis as the maturity essay 03.08.2020Mera nyheter