Opiskelijoiden tietoturva- ja tietosuojakoulutus MyCoursesissa

Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat tärkeitä kyberturvallisuuden osa-alueita. Myös Aallossa näihin liittyvät riskit on tunnistettu. Opiskelijoidenkin tulee suojautua tietojenkalastelulta, erilaisilta digiuhkilta ja varmistaa, että tärkeät tiedostot, kuten tutkielmat, pysyvät tallessa.

Opiskelija voi suorittaa MyCoursesissa suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä koulutuksen ”Student’s information security and data protection training”. Koulutuksen suoritusaika on noin 30 minuuttia. Linkki koulutukseen: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=26533 (vaatii sisäänkirjautumisen).

Koulutuksessa käydään läpi mm. haittaohjelmilta suojautumista, tietojen turvallista säilyttämistä ja vastuullista henkilötietojen käsittelyä. Koulutusmateriaaleihin on myös kätevä palata myöhemmin, jos jokin asia askarruttaa tietoturvallisuuteen tai tietosuojaan liittyen.

Koulutuksen hyväksytysti 10.11. mennessä suorittaneiden opiskelijoiden kesken arvotaan kymmenen kappaletta biohajoavia bambusta valmistettuja Aalto-kahvimukeja (13€). Arvonta suoritetaan 11.11. ja voittajille ilmoitetaan sähköpostilla henkilökohtaisesti.    

Annathan uudesta koulutuksesta myös rohkeasti palautetta koulutuksen työtilan etusivulla olevan Palaute – Feedback –lomakkeen kautta!

Aalto Cyber Security team
security@aalto.fi
 

Utbildning i informationssäkerhet och dataskydd för studerande i MyCourses 

Informationssäkerhet och dataskydd är viktiga delområden inom cybersäkerhet, och även vid Aalto-universitetet känner vi till riskerna. Allas bidrag behövs för att skydda oss mot digitala hot och säkerställa att all viktig data, såsom avhandlingar, finns i tryggt förvar.

Därför erbjuder vi en kort utbildning för studerande i MyCourses med namnet ”Student’s information security and data protection training”. Utbildningen kan genomföras på finska, engelska eller svenska och tar ungefär 30 minuter. Länk till utbildningen: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=26533 (Logga först in).  

Utbildningsmaterialet behandlar bland annat hur man skyddar sig mot skadliga program, hur man lagrar uppgifter på ett säkert sätt och hur man behandlar personuppgifter ansvarsfullt. Du kan också återkomma till materialet senare, om det är något du undrar över gällande informationssäkerhet eller dataskydd.

De studerande som har genomfört utbildningen med godkänt resultat senast den 10 november deltar i en utlottning av tio bionedbrytbara Aalto-kaffemuggar i bambu (13 €). Utlottningen sker den 11 november, och vinnarna meddelas personligen per e-post.   

Kom också ihåg att ge feedback på utbildningen via blanketten på första sidan i arbetsytan i MyCourses! 

Aalto Cyber Security team
security@aalto.fi
 

Student’s information security and data protection training in MyCourses

Information security and data protection are important aspects of cyber security. Cyber security risks are also valid and recognized in Aalto. Students need to know how to stay protected from phishing attempts and digital threads and to ensure important files, like thesis stay secured.

‘Student’s information security and data protection training’ in MyCourses can be accomplished in either English, Finnish or Swedish. The estimated time to complete the training is 30 minutes. Link to the training: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=26533 (Log in required).

The training gives instructions e.g. for staying protected from malwares, preserving data files and handling responsibly personal data. You can easily return to the study materials later too, if you need help in information security or data protection issues.

We draw ten biodegrable bamboo Aalto coffee cups (€13) among everybody who has successfully passed the training by 10th of November. The raffle is run on 11th of November and winners are contacted personally be email.

The training is new so do not hesitate to give your feedback through Palaute – Feedback form in the study unit’s front page in MyCourses!

Aalto Cyber Security team
security@aalto.fi