Till 398 studerande vid Högskolan för elektroteknik har utdelats stipendier värda 500 euro på basis av studieframgång under läsåret 2018-2019.

Stipendier kommer att delas ut även på basis av läsåret 2019-2020 och utdelningsprinciperna kommer att vara de samma som under läsåret 2018-2019. Stipendiets ansökningstid är augusti 2020. Bekanta dig med kriterier för beviljande av stipendium och andra information i Into (länken leder till Into sidan för kandidatprogram i elektroteknik, men kriterierna gäller alla studerande vid Högskolan för elektroteknik).

Ansökningstiden för stipendiet är i augusti. Studerande som i början av augusti ser ut att uppfylla kriterierna för att ansöka får ett e-postmeddelande som innehåller en personlig länk till ansökningsblanketten. Studerande för vilka det i början av augusti saknas studieprestationer i studieregistret, t.ex. studier som ska tillgodoräknas, kan begära en personlig länk från studerandeservicen: studies-elec@aalto.fi.

Högskolan för elektroteknik gratulerar hjärtligt alla stipendiater och önskar alla studerande god studieframgång inför läsåret 2018-2019!