Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely on lähetetty kandidaattiohjelman 1. vuoden opiskelijoille. Fuksikyselyn avulla selvitetään 1. vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia opiskelusta sekä opinnoista ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Kyselyn tuloksia käytetään korkeakoulun opetuksen sekä opintojen ohjauksen kehittämiseen ja sen tarkoituksena on myös aktivoida opiskelijaa kehittämään omaa oppimistaan. Kyselyn vastausten perusteella vastaajalle voidaan kohdentaa hänen toivomaansa palvelua.