Phuxenkäten har skickats ut till förstaårsstuderanden i kandidatprogrammet i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Med hjälp av enkäten utreds förstaårsstuderandes erfarenheter och tankar kring studier och att studera under första årets höst. Resultaten i enkäten används till att utveckla högskolans undervisning samt studiehandledning. Avsikten är även att aktivera den studerande i att utveckla sin egen inlärning. På basis av enkätsvaren kan den studerande få riktad service.