Perustieteiden korkeakoulun rahastojen tuotosta jaettava stipendi

(Information in English available below)

Perustieteiden korkeakoulu julistaa tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavien tai jo kandidaatin tutkinnon suorittaneiden Aalto-yliopiston opiskelijoiden haettavaksi seuraavan stipendirahaston stipendin:

Professori E. J. Nyströmin rahaston tuotosta 1000 euron stipendejä tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittaville tai jo kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille hyvin suoritetuista, ns. professori Nyströmin aineiden kursseihin painottuneista opinnoista. Kurssit ovat nähtävissä prof. Nyströmin rahaston hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään virallinen opintosuoritusote.

Hakemukset toimitetaan Tohtoriohjelman postilaatikkoon, TUAS-talo, 1. krs., huoneen 1161 vieressä, Maarintie 8, 02150 Espoo ma 18.11.2019 mennessä. Kuoreen merkintä "Professori E.J.Nyströmin apurahahaku". Lisätietoja stipendistä antaa suunnittelija Tiina Kerola, tiina.kerola(at)aalto.fi.

Scholarship granted from the fund returns of School of Science       

School of Science declares the following scholarship from the scholarship fund for application by Aalto University undergraduates or Bachelors of Science:

From Professor E. J. Nyström fund’s returns 1000-euro scholarships to undergraduates from Bachelor of Science programs or Bachelors of Science for well-performed studies focused on so-called Professor Nyström’s subjects. A list of courses of Professor Nyström’s subjects is on the application form. Attach your official study transcript to the application.

Applications must be delivered to student services of the Doctoral Programme’s mailbox, TUAS Building, 1st floor, next to room 1161, Maarintie 8, 02150 Espoo by Monday 18 of November 2019. Mark on the envelope “Professor E. J. Nyström scholarship application”. For more information about the scholarship contact Planning Officer Tiina Kerola, tiina.kerola(at)aalto.fi.