Aalto-yliopiston opiskelijoita on osallistunut vuosittain Stanfordin yliopiston kesäkouluun (Stanford Summer Session International Honors Program IHP) Aallon stipendillä. Yhteistyö Stanfordin yliopiston kanssa jatkuu mutta vuoden 2020 kesäkouluun ei järjestetä hakua. Yhteistyömuotoja Stanfordin kanssa kehitetään ja mahdollisuuksista opiskelijoille tiedotetaan Intossa.


A group of Aalto students has yearly participated in the Stanford summer school (Stanford Summer Session International Honors Program IHP) with a scholarship awarded by Aalto. Co-operation with Stanford University continues but the Summer school 2020 will not be open for applications. Co-operation models with Stanford are being developed and opportunities for students will be informed in Into.