Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille

 Kursseja toisessa periodissa

  • Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship (23E85000)

Harva asia on yhtä vaikuttava kuin hyvä tarina, halusitpa sitten myydä yritysideasi sijoittajille tai olla seuraavien juhlien keskipiste. Tällä Bruce Oreckin opettamalla kurssilla syvennytään tarinankerronnan saloihin, joita opetellaan erilaisten harjoitusten, palautteen ja keskustelujen kautta. Kurssin jälkeen ymmärrät hyvän tarinan rakenteen, ja pystyt kertomaan niitä uudenlaisella itseluottamuksella. Ja epäilemättä elät elämäsi onnellisena loppuun asti.

  • Managing Innovative Sales (TU-E4080)

Onko sinulla upea tuote? Ketään ei kiinnosta. Ellet sitten osaa myös myydä sitä – tai mikä vielä parempaa, saada muita myymään sitä puolestasi. Kurssilla opit johtamaan myynnin toimia erilaisissa organisaatioissa, startup-yritykset mukaanlukien. Aiheet vaihtelevat myyntihenkilökunnan johtamisesta myynnin rooliin yrityksen strategiassa. Miten myynti liittyy tutkimukseen ja kehitykseen, markkinointiin tai johtamiseen? Kurssilta saat vastauksen tähän kaikkeen.

Suunnitteletko jo ensi kesää?

Valmistaudu hakemaan mukaan Aalto Fellowsiin!

12 opiskelijaa. 6 kuukautta. Aalto Fellows on 10 opintopisteen, yrittämisen teoriaa ja käytäntöä opettava kokonaisuus, jossa yhdistyvät opiskelu ja työharjoittelu. Olitpa sitten uusi tulokas startup-maailmassa tai jo vanha yrittäjyyskonkari, Aalto Fellows tarjoaa sinulle paljon opittavaa. Hakuaika vuoden 2020 kurssille aukeaa tammikuussa, joten liity nyt sähköpostilistalle saadaksesi muistutuksen haun avauduttua! Lisätietoa osoitteessa aaltofellows.com/notify

Mikä Aalto Ventures Program?

Aalto Ventures Program on Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma. AVP:n opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä, tekevät käytännönläheisiä harjoituksia ja saavat maailman muuttamiseen tarvittavia työkaluja, jotka toimivat yhtä lailla oman startupin perustusten valamiseen kuin olemassaolevan yrityksen remontoimiseen sisältä käsin. Me opetamme opiskelijoita rakentamaan kuin yrittäjä.
Lue lisää osoitteessa avp.aalto.fi

Lisää yrittäjyyskursseja kaikille aaltolaisille: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor

Entreprenörskap kurser för alla Aalto studerande

Kurser i period ll

  • Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship (23E85000)

Få saker är mer inflytelserika än en bra berättelse, oavsett om du vill presentera din företagsidé eller vara den mest intressanta personen i rummet. Bruce Oreck lär dig konsten att berätta genom övningar, feedback och diskussioner. Kursen får dig att behärska berättandet, du förstår mekaniken i en bra berättelse och kan leverera dem minnesvärt. Och utan tvekan kommer du att leva lyckligt hela ditt liv.

  • Managing Innovative Sales (TU-E4080)

Så du tror att du har en bra produkt? Beklagar, men ingen bryr sig. Om du inte vet hur du säljer,  - eller ännu bättre, får andra att sälja för dig - är loppet kört. Den här kursen ger dig färdigheter att hantera försäljning i olika typer av organisationer, inte enbart startups. Ämnen som behandlas sträcker sig från ledning av säljpersonal till försäljningens roll i ett företags strategi. Hur är försäljning relaterad till forskning och utveckling, marknadsföring eller ledning? Kursen har alla svar. Allt du behöver göra är att registrera dig och sedan börja rulla in fyrk. Ja, och bygg produkten. Men vi har kurser för det också.

Planerar du redan din nästa sommar?

Sök till Aalto Fellows –kursen.12 studenter. 6 månader. Aalto Fellows är ett 10-poängs studie- och arbetsprogram som utformats för att utveckla både en teoretisk och en praktisk förståelse av entreprenörskap. Oavsett om du är helt ny i startvärlden, eller har hängt med i den i flera år, kommer du att lära dig mycket nytt. Ansökningtiden för 2020 börjar i januari. Registrera dig nu såmeddelar vi dig när ansökningstiden börjar: aaltofellows.com/notify

Vad är Aalto Ventures Program?

Aalto Ventures Programmet är ett utbildningsprogram för entreprenörskap vid Aalto-universitetet. På AVP arbetar studenter i tvärvetenskapliga team, gör praktiska övningar och får verktyg för innovation och nytänkande, redo att användas antingen för att bygga en startup eller för att förnya ett befintligt företag inifrån. Vi lär elever att bygga som en entreprenör.Läs mer på avp.aalto.fi  

Fler universitetskurser för entreprenörskap: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor

Entrepreneurship courses available for all Aalto students

Courses in Period ll

  • Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship (23E85000)

Few things are as influential as a good story well told, whether you want to pitch your startup idea or be the most interesting person in the room. Taught by Bruce Oreck, you’ll learn through exercises, feedback and discussion. The course will make you master storyteller, who understands the mechanics of a good story and can deliver them memorably. And no doubt will you live happily ever after.

  • Managing Innovative Sales (TU-E4080)

So, you have a great product? No one cares. Unless you know how to sell it, that is – or better yet, make others sell it for you. This course will provide you with the skills to manage sales in different kinds of organizations, startups included, with topics ranging from management of sales staff to the role of sales in strategy. How are sales related to R&D, marketing or management? We have all the answers. All you need to do is sign up and reel in the cash. Oh, and build that product. But we have courses for that too.

Are you already planning your next summer?

Prepare to apply for Aalto Fellows  

12 students. 6 months. Aalto Fellows is a 10-credit study and work program designed to develop a theoretical and practical understanding of entrepreneurship. Whether you are completely new to the startup world, or have been immersed in it for years, you are guaranteed to learn a lot. The application for 2020 opens in January, so sign up now to get notified! Read more here: aaltofellows.com/notify

What is Aalto Ventures Program?

Aalto Ventures Program is the entrepreneurship education program at Aalto University. At AVP, students work in multidisciplinary teams, do hands-on exercises and gain tools of mass disruption, ready to be used either to construct a startup or to renovate an existing company from within. We teach students to build like an entrepreneur.
Learn more at avp.aalto.fi

More university-wide entrepreneurship courses: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor