Suomeksi

Omfattning 70 sp

Ämneskod: ELEC.A

Ansvarig instans: Utbildningsrådet för kandidatutbildning inom elektroteknik (Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto)

Efter slutförda grundstudier har den studerande grundläggande matematisk-naturvetenskapliga kunskaper samt behärskar grunderna i programmering och datateknik. Hen har grundläggande kännedom om kandidatprogrammets område och har uppnått de språkkunskaper som fastställs i examensstadgan. Den studerande kan vidare använda universitetets datasystem och har bekantat sig med arbetslivets krav.


Kod

Namn

sp

Obs

MS-A0003

MS-A0004

MS-A0009

Matriisilaskenta/

Matrisräkning

5

MS-A0003: AIT, BIO

MS-A0004: EST

MS-A0009: på svenska

MS-A0103

MS-A0104

MS-A0109

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1/

Differential- och integralkalkyl 1

5

MS-A0103: AIT, BIO

MS-A0104: EST

MS-A0109: på svenska

MS-A0203

MS-A0204

MS-A0209

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2/

Differential- och integralkalkyl 2

5

MS-A0203: AIT, BIO

MS-A0204: EST

MS-A0109: på svenska

MS-A0502

MS-A0503

MS-A0509

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi/

First course in probability and statistics/

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

MS-A0502 BIO (AUT, EST också på finska)

MS-A0503 AUT, EST, IT in English

MS-A0509: på svenska

MS-C1420

Fourieranalys

5


ELEC-A3110

Mekanik

5


ELEC-A4130

eller

PHYS-A5130

Sähkö ja magnetismi


Elektromagnetism

5

PHYS-A5130: på svenska

CS-A1111 eller

CS-A1110

Grundkurs i programmering Y1 eller

Programmering 1

5

Studerande som vill genomföra datateknik som biämne enligt studiestigen för mer krävande studier kan välja kursen CS-A1110 i stället för kursen CS-A1111

ELEC-A7100

Grundkurs i C-programmering

5


ELEC-A4010 eller

ELEC-A8720

Elverkstad ELLER

Mätning av biologiska fenomen

8

ELEC-A4010: AIT, EST

ELEC-A8510: BIO

ELEC-A7200

Signaler och system

5


ELEC-A5140

Matematikprogram

2


LC-5001

LC-7001

Den skriftliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska/svenska)

1

se närmare information under Språkstudier som ingår i examen

LC-5002

LC-7002

Den muntliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska/svenska)

1

se närmare information under Språkstudier som ingår i examen

LC-XXXXX

Ett obligatoriskt främmande språk (muntliga och skriftliga färdigheter)

3

se närmare information under Språkstudier som ingår i examen

ELEC-A0110

Introduktion till studierna i kandidatprogrammet i elektroteknik

1


ELEC-A0120

Studieplanering

1


25C00200

Entrepreneurship and Innovation Management

3