På svenska

Kandidaatin tutkinnon pääaine määräytyy hakukohteen mukaan. Bioinformaatioteknologian ja Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohteista valitut opiskelijat suorittavat vastaavat pääaineet kandidaatin tutkinnossa. Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteesta valitut opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko automaatio- ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian. Valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä HOPSin yhteydessä.

Pääaineeseen sisältyy kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö.

Alavalikosta löydät kandidaattiohjelman pääaineet: