You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 51 Next »

 Suomeksi

Yleistä valmistumisesta

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksia annetaan kerran kuukaudessa lukuun ottamatta elokuuta. Todistus tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Kauppatieteiden kandidaatin todistuksen voi tilata vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa.

Muistathan, että sinun tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi opiskelijaksi voidaksesi tilata todistuksen ja valmistua. Poissaolevana ei siis voi valmistua.

Valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi

Huomaathan että valmistumisprosessi muuttuu! 31.12.2019 alkaen kandi- ja maisteriopiskelijoilla on sama jättöaikataulu tutkielmille ja todistushakemuksille. Ohjeet uuteen valmistumisprosessiin löydät alta.


 Kandipalaute-kysely

Kandipalaute-kysely

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kyselyn avulla yliopistot saavat vertailukelpoista tietoa koulutuksen ja opiskelijoiden kokemasta opetuksen ja ohjauksen laadusta. Kandiksi valmistuva opiskelija saa linkin kyselyyn todistuksentilauslomakkeelta. Kyselyn tuloksia käytetään parempien toimintatapojen kehittämiseen. Vastaamalla voit siis vaikuttaa toimintatapoihimme.

Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittaa vuodesta 2015 lähtien 3 % (noin 50 M eur) yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta tämän opiskelijapalautteen perusteella. 

Lisätietoa Kandipalautteesta löytyy osoitteesta https://kandipalaute.fi/fi

 KTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

KTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

Syyslukukausi 2019

KTK Todistusten jakopäivä /

Valmistuminen

Todistus tilattava ja suoritukset

rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen

tarkastukseen MyCoursesissa*

Ma 16.9.2019 *)

Ma 26.8.2019

Ma 5.8.2019
Ti 15.10.2019 (HelpDesk)Ti 24.9.2019Ti 3.9.2019
Pe 15.11.2019 (HelpDesk*)Pe 25.10.2019Pe 4.10.2019
Ma 16.12.2018 *)Ma 25.11.2019Ma 4.11.2019
Ti 31.12.2019 (valmistuminen*)31.12.2019 (ks. ohjeet alta)31.12.2019 (ks. ohjeet alta)

Ti 31.12.2019 (valmistuminen*) = 31.12.2019 alkaen siirrytään uuteen valmistumisprosessiin. 31.12.2019 päivämäärällä voi valmistua, mutta tutkintotodistuksia ei jaeta 31.12.2019. Katso valmistumisen aikataulu taulukosta "Uusi valmistumisprosessi (31.12.2019 alkaen)". Mikäli valmistut 31.12.2019, keväälle 2020 ei tarvitse ilmoittautua läsnäolevaksi.

HelpDesk* = HUOM! Junctionin 15.11.2019 takia tutkintotodistukset jaetaan ma 18.11.2019 alkaen. Valmistuville lähetetään erikseen lisätietoja todistuksen noudosta. 

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun rakennuksessa Otaniemessä (Ekonominaukio 1). Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.
HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta Y115 (Ekonominaukio, 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Uusi valmistumisprosessi (31.12.2019 alkaen)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksia myönnetään kerran kuukaudessa.

Tutkintotodistusta tilattaessa kaikki opinnot tulee olla suoritettu ja rekisteröity Oodiin. Poikkeuksena kandidaatintutkielma, kypsyysnäyte, tutkielmaseminaari sekä hyväksiluvut (esim. vaihto-opinnot), joiden ei tarvitse olla rekisteröity Oodiin, mutta joiden tulee olla suoritettuna ennen valmistumispäivää.

Opiskelijan todistukselle kirjattava virallinen valmistumispäivä on viimeinen mahdollinen todistushakemuksen jättöpäivä. Se on samalla viimeinen tutkielman ja kypsyysnäytteen mahdollinen jättöpäivä.


Virallinen valmistumispäivä

todistuksella

Tutkielma ja kypsyysnäyte jätettävä

viralliseen tarkistukseen MyCoursesiin

Tutkintotodistusta haettava

viimeistään

Kaikki suoritukset

rekisterissä viimeistään

Tutkintotodistukset

jaetaan

Ti 31.12.2019Ti 31.12.2019Ti 31.12.2019Pe 24.1.2020To 20.2.2020 *)
Ma 27.1.2020Ma 27.1.2020Ma 27.1.2020Pe 14.2.2020Pe 6.3.2020 HelpDesk
Ma 24.2.2020Ma 24.2.2020Ma 24.2.2020Pe 13.3.2020To 9.4.2020*)
Ma 30.3.2020Ma 30.3.2020Ma 30.3.2020Pe 17.4.2020Pe 8.5.2020 HelpDesk
Ma 27.4.2020Ma 27.4.2020Ma 27.4.2020Pe 15.5.2020Ke 10.6.2020 *)
Ma 25.5.2020Ma 25.5.2020Ma 25.5.2020Pe 12.6.2020Pe 3.7.2020 HelpDesk
Ma 29.6.2020Ma 29.6.2020Ma 29.6.2020Pe 17.7.2020Pe 7.8.2020
Pe 31.7.2020Pe 31.7.2020Pe 31.7.2020Pe 21.8.2020Pe 11.9.2020
Ma 31.8.2020Ma 31.8.2020Ma 31.8.2020Pe 18.9.2020Pe 9.10.2020
Ma 28.9.2020Ma 28.9.2020Ma 28.9.2020Pe 16.10.2020Pe 6.11.2020
Ma 26.10.2020Ma 26.10.2020Ma 26.10.2020Pe 13.11.2020Pe 4.12.2020
Ma 23.11.2020Ma 23.11.2020Ma 23.11.2020Pe 11.12.2020Päätetään myöhemmin
To 31.12.2020To 31.12.2020To 31.12.2020Ma 18.1.2021Päätetään myöhemmin

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun rakennuksessa Otaniemessä (Ekonominaukio 1). Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.
HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta Y115 (Ekonominaukio, 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen.

Tutkintotodistuksen jakotapa (HelpDesk/juhlallinen valmistuminen) ilmoitetaan myöhemmin.

Huomaathan, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli palautuksia sekä todistushakemusta ei tehdä aikarajojen puitteissa, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään.

 Tutkintotodistuksen hakeminen

Tutkintotodistuksen hakeminen

Tutkintotodistusta haetaan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu Kauppakorkeakoulun Opinto- ja opiskelijapalveluihin. Tilaathan todistuksen vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi. Huom! Tämä ohje on voimassa valmistumiseen 16.12.2019 saakka.

 1. Tarkista WebOodista, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) on hyväksytty ja ajan tasalla.
  Tutkintotodistus tehdään aina hyväksytyn Hopsin perusteella. Tarvittaessa päivitä Hops ja lähetä opintokoordinaattorillesi hyväksyttäväksi ennen todistuksen tilaamista.
   
 2. Täytä sähköinen hakemuslomake (linkki lomakkeeseen alla).
  Muista tallentaa ja lähettää hakemus eteenpäin järjestelmässä kun se on valmis! Virkailija näkee vain lähetetyt hakemukset. Opiskelijalle tiedotetaan sähköpostitse ja eAge-järjestelmän kautta, kun hakemus on käsitelty.


 3. Vastaa valtakunnalliseen Kandipalautekyselyyn.
  Kaikkien kauppatieteiden kandidaateiksi valmistuvien tulee vastata erilliseen valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn todistuksen tilausvaiheessa. Kyselyyn vastataan todistuksen hakemuslomakkeella olevan linkin kautta. Käytämme kandipalautteen tuloksia aktiivisesti opetuksen kehittämiseen. Vastaaminen on tärkeää myös siksi, että tulokset ja vastausprosentti vaikuttavat yliopiston rahoitukseen. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti kaikissa Suomen yliopistoissa. Lisätietoa Kandipalaute-kyselystä sivun alaosassa ja osoitteesta http://www.unifi.fi/kandipalaute/. Vastaa ja vaikuta!
   

  eAge asiointijärjestelmä

 Jatkaminen maisteritason ohjelmaan

Jatkaminen maisteritason ohjelmaan

Opinto-oikeutta maisteriohjelmaan anotaan todistuksen tilaamisen yhteydessä KTK-tutkinnon tilauslomakkeella ja päätös valinnasta maisteriohjelmaan annetaan valmistumisen yhteydessä. Huomaathan, että taulukko kandidaattitutkinnon erikoistumisalueilta maisteriohjelmiin on päivitetty 25.8.2017.

>> Jatkaminen maisteriohjelmaan

 Tutkintotodistuksen noutaminen

Tutkintotodistuksen noutaminen

Tutkintotodistukset jaetaan valmistumispäivänä joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa.

Tutkintotodistus toivotaan noudettavan heti valmistumispäivänä ja ohjeistettuna aikana. Mikäli todistusta ei kuitenkaan noudeta silloin, se toivotaan noudettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen. Tutkintotodistuksen voi noutaa Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluiden HelpDeskistä (huone Y115, 1.kerros) sen aukioloaikoina. Tutkintotodistus on noudettavissa aikaisintaan valmistumispäivänä. Tarkista aukioloajat: Yhteystiedot > Kauppakorkeakoulun HelpDesk. Mikäli et pääse HelpDeskin aukioloaikoina noutamaan todistustasi, olethan yhteydessä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi.


Tutkintotodistuksen voi hakea myös valmistuvan opiskelijan valtuuttama henkilö. Tutkintotodistus voidaan tarvittaessa postittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Todistus lähetetään aina kirjattuna kirjeenä ja se luovutetaan postista vain valtakirjaan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle henkilöllisyystodistusta vastaan. Huomioithan, että todistus on ainoa kappale ja mikäli se katoaa postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljenteen, ei uutta alkuperäistä todistusta.

>> Valtakirja tutkintotodistuksen noutamista tai postittamista varten (Lomakkeella annat Aalto-yliopistolle oikeuden lähettää tutkintotodistuksen postitse tai valtuutat toisen henkilön noutamaan sen.)

 Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot, 180op. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement. Kandidaatin tutkinnon suorittaneelle opiskelijalle myönnetään suomenkielinen tutkintotodistus sekä englanninkielinen tutkintotodistuksen käännös.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet (TS2013):

Koulutusohjelma ja tutkielma60
Sivuopintokokonaisuus24-30
(Mahdollinen toinen sivuopintokokonaisuus)(24)
Kieliopinnot kielittäin18

Vapaasti valittavat opinnot 

18-30
Liiketoimintaosaamisen perusteet60 (*
Yhteensä:180

(* Liiketoimintaosaamisen perusteisiin sisältyviä kursseja käytetään erikoistumisalueen aineopinnoissa ja sivuopinnoissa, jolloin Liiketoimintaosaamisen perusteista koottavan kokonaisuuden laajuus on todistuksessa 42-54 opintopistettä.

Mikäli opiskelija suorittaa vapaavalintaisina kursseina lisäopintoja erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kursseja, ne voi halutessaan sijoittaa erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuuden alle. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen.

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on arvosteltu arvosanoilla 1-5 (korkein) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielmat arvostellaan asteikolla 1-5. Toisen kotimaisen kielen koe (virkamiesruotsi) on arvosteltu arvosanoilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot.

Opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 1-5. Opintokokonaisuudelle lasketaan keskiarvo, mikäli laskennassa on mukana vähintään kahden opintojakson suoritus tai vähintään puolet ko. ryhmän opintojen laajuudesta. Jos ehto ei täyty, keskiarvoa ei lasketa. Koko tutkinnon keskiarvoon kuitenkin vaikuttavat kaikki siihen sisältyvät numeerisesti arvostellut opintosuoritukset. Keskiarvot pyöristetään kahteen desimaaliin.

Tutkinnosta voidaan antaa kokonaisarvosanaksi oivallinen, jos tutkintoon kuuluvien opintojen laajuuksilla painotettu keskiarvo on 4,50-5,00.

 Dean's list

Dean's list

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päättyessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani palkitsee apurahalla ne kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa kolmessa vuodessa (eli kuudessa lukukaudessa) ja kuuluvat aloitusvuotensa opiskelijoiden joukossa 3 % parhaimmistoon. Tutkinnon suoritusaikaan lasketaan mukaan ne lukukaudet, jolloin opiskelija on ollut läsnäolevana.

Tutkinnon suorittaneet laitetaan järjestykseen tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

Lukuvuonna 2018–2019 valmistuneiden apurahat jaetaan syksyllä 2019. Apurahaa ei tarvitse hakea erikseen. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle henkilökohtaisesti syksyn 2019 aikana.

 In English

General information on graduation

The Bachelor’s diplomas are awarded approximately once a month with the exception of August. The diploma must be ordered through the electronic eAge system at least 3 weeks before the graduation. Please place your order for the Bachelor’s diploma only after all the courses are registered incl. the BSc thesis and the maturity test. In order to graduate, you will have to be registered as an attending student.

When applying for the Bachelor’s diploma, the student informs of the Master’s program the student would like to continue in >> Continuing studies to a MSc degree program

If you have any questions, do not hesitate to contact valmistuminen-biz@aalto.fi for further assistance.

Please note that there are changes coming up in the graduation process. As of 31 December 2019, Aalto bachelor’s and master’s students will have uniform deadlines for degree certificate requests and thesis submissions. More information about the new graduation process below.


 Submitting the request for degree certificate
 Graduation dates and deadlines

Graduation dates and deadlines

Fall semester 2019

Graduation dateDeadline for diploma order

Submitting the final version
of your thesis*

Mon 16.9.2019 *)Mon 26.8.2019Mon 5.8.2019
Tue 15.10.2019 (HelpDesk)Tue 24.9.2019Tue 3.9.2019
Fri 15.11.2019 (HelpDesk*)Fri 25.10.2019Fri 4.10.2019
Mon 16.12.2018 *)Mon 25.11.2019Mon 4.11.2019
Tue 31.12.2019 (gra*)Tue 31.12.2019 (see instructions below)Tue 31.12.2019 (see instructions below)

(gra*) = Starting from 31 December 2019 bachelor and master's students will have uniform deadlines for degree certificate requests and thesis submissions. You can graduate 31 December 2019 but diplomas will not be handed out 2019. Please see the graduation deadline from table "New graduation process (starting from 31.12.2019)". If you graduate on 31 December 2019, you don't need to register as an attending student for the spring 2020.

HelpDesk* = Please note! Because of  Junction on 15.11.2019, diplomas will be handed out starting from Monday 18.11.2019. More information will be sent to graduating students about 1 - 1,5 weeks before graduation.

*) The diplomas will be handed out by one of the vice deans at a ceremony held at the School of Business building on the graduation day (Ekonominaukio 1). Graduating students will be informed about the exact time and place by email. The ceremony is for graduating students only.

HelpDesk = Diploma can be picked up from the student services on the graduation day. The pick up time will be confirmed to students graduating.

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

New graduation process (starting from 31 December 2019)

The degree certificates for Bachelor of Science (Economics and Business Administration) degrees are awarded once a month. 

Before you can submit a degree certificate request, all your studies must be completed and their credits entered into Oodi. Exceptions to this are credits for the bachelor's thesis, maturity test, thesis seminar and transfer credits (e.g. for exchange studies), which must be completed before the graduation date.

The deadline for submitting the degree certificate request is the official date of graduation, which will be printed on the degree certificate. It is also the deadline for submitting the thesis and the maturity test for examination.

Graduation starting from 31 December 2019

Official date of graduation

printed on the certificate

Deadline for submitting the thesis

and maturity test for examination

through MyCourses

Deadline for submitting

degree certificate request

Deadline for entry of all

credits into Oodi

Date of degree

certificate award

ceremony

Tue 31.12.2019Tue 31.12.2019Tue 31.12.2019Fri 24.1.2020Thu 20.2.2020 *)
Mon 27.1.2020Mon 27.1.2020Mon 27.1.2020Fri 14.2.2020Fri 6.3.2020 HelpDesk
Mon 24.2.2020Mon 24.2.2020Mon 24.2.2020Fri 13.3.2020Thu 9.4.2020 *)
Mon 30.3.2020Mon 30.3.2020Mon 30.3.2020Fri 17.4.2020Fri 8.5.2020 HelpDesk
Mon 27.4.2020Mon 27.4.2020Mon 27.4.2020Fri 15.5.2020Wed 10.6.2020 *)
Mon 25.5.2020Mon 25.5.2020Mon 25.5.2020Fri 12.6.2020Fri 3.7.2020 HelpDesk
Mon 29.6.2020Mon 29.6.2020Mon 29.6.2020Fri 17.7.2020Fri 7.8.2020
Fri 31.7.2020Fri 31.7.2020Fri 31.7.2020Fri 21.8.2020Fri 11.9.2020
Mon 31.8.2020Mon 31.8.2020Mon 31.8.2020Fri 18.9.2020Fri 9.10.2020
Mon 28.9.2020Mon 28.9.2020Mon 28.9.2020Fri 16.10.2020Fri 6.11.2020
Mon 26.10.2020Mon 26.10.2020Mon 26.10.2020Fri 13.11.2020Fri 4.12.2020
Mon 23.11.2020Mon 23.11.2020Mon 23.11.2020Fri 11.12.2020TBD
Thu 31.12.2020Thu 31.12.2020Thu 31.12.2020Mon 18.1.2021TBD

*) The diplomas will be handed out by one of the vice deans at a ceremony held at the School of Business building on the graduation day (Ekonominaukio 1). Graduating students will be informed about the exact time and place by email. The ceremony is for graduating students only.

HelpDesk = Diploma can be picked up from the student services on the graduation day. The pick up time will be confirmed to students graduating.

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Submitting the request for degree certificate

The request for degree certificate must be submitted through the electronic eAge system three weeks before the graduation date at the latest.The application sent via eAge will be directed to the Learning Services of Aalto University School of Business. When submitting the electronic request form, all the courses have to be registered in Oodi. NB! This information is valid until the graduation on 16.12.2019.

 1. Check in advance that the courses you have completed are in accordance with your updated and approved personal study plan (Hops).
  The diploma will be produced based on the information in the approved and valid personal study plan. If needed, please update your study plan and send it for approval to your study coordinator before ordering your diploma.


 2. Fill in the electronic eAge form
  Remember to submit the application after saving it: go to the Case Details tab to submit the application. Students are notified both by email and through eAge when the application has been approved. Intructions on collecting the diploma will be sent to all graduates by email approximately óne week before the graduation date.


 3. Fill in the Finnish Bachelor’s Graduate Survey.
  All Finnish universities undertake the Finnish Bachelor’s Graduate Survey (Kandipalaute).  The survey examines the students’ satisfaction with their university and studying experience. You can find a link to the survey on the diploma order form.
 Kandipalaute – The Finnish Bachelor’s Graduate Survey

Kandipalaute – the Finnish Bachelor’s Graduate Survey – is a national online feedback survey that maps graduates’ satisfaction with their university and study experiences. The results are utilised in developing university education and in steering education and its financing nationally.

The purpose of the survey is to collect information on learning, studying and teaching in different fields. The aim is to create an accurate idea of students’ study experiences. Student feedback is important for developing the quality of education, teaching and guidance as well as better working methods.

Student feedback also affects the funding of universities. Since 2015, the Ministry of Education and Culture has allotted 3% of universities’ basic funding, in total about 50 million euro, based on national student feedback.

Answering the questionnaire takes from 15 to 20 minutes. By answering you can contribute to developing education at your university.

 Dean's List

Aalto University School of Business recognizes students who have performed extremely well in their studies. At the end of each academic year the Dean of Aalto University School of Business awards Dean’s List grants for BSc and MSc graduates who have completed their degree within the normative length of studies and belong to the top 3% of the students graduated within that year. The normative length of studies for BSc degree is three years (six semesters) and for MSc degree two years (four semesters). Students receive a diploma and a financial reward and they will be contacted personally.