Perustiedot

Koodi: ENG3065

Laajuus: 25-26 ECTS

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Rakennetun ympäristön laitos

Vastuuopettaja: Ari Ekroos

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Kanerva

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston CHEM-, ELEC- ja SCI-koulujen tekniikan alan kandidaattiopiskelijoille, jotka haluavat hakea siirtymistä opiskelemaan maisterivaiheessa Real Estate Economics –ohjelmaan (REC). Siirtymisen periaatteet koskevat 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita. Haettaessa siirtymistä REC-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista, tulee kandidaatintutkinto lisäksi olla suoritettuna ohjelman vaatimalla keskiarvolla. Toiseen kouluun siirtymisen periaatteet löytyvät Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Haku: Kohderyhmän opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Fastighetsekonomi; Real Estate Economics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Koodi

nimi

ECTS

periodi

Kurssit (25-26 ECTS)

Sivuaineen pakolliset kurssit (3 kpl)

31A00110 *Taloustieteen perusteet6I

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

III-V

MAA-C2004

Kiinteistötalouden ja arvioinnin perusteet 

5

V
Sivuaineen valinnaiset kurssit (2 kpl)

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

II

MS-C1620

Statistical Inference

5

III-IV

RYM-C2003 

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet

5

III

 YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5

IV

*) BIZin kurssi 31A00110 Taloustieteen perusteet (6 op)