Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ311

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Järjestävä laitos: Kauppakorkeakoulu

Vastuuopettaja: Tomas Falk

Hallintohenkilö: Riikka Leikola

Kohderyhmä: Artsin ja tekniikan koulujen opiskelijat

Haku: Ei hakua

Kiintiöt ja rajoitukset: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista yhteensä vähintään 24 opintopisteen laajuiset opinnot. Kokonaisuuteen sisältyvillä kursseilla voi olla esitietovaatimuksia, jotka selviävät kurssikuvauksesta.

* Sivuaineeseen voi sisällyttää kurssin 20A00110 Rahoituksen perusteet sijaan myös kurssin FIN-A0102 Principles of Corporate Financial Management