Koodi: CHEM3037

Laajuus: 20–25 op.

Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.

Kieli: suomi, osin englanti

Sivuaineen vastuuopettaja: Timo Laukkanen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Jenny Thors

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan koulujen opiskelijoille.

Soveltuu myös muiden koulujen ja yliopistojen sekä avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on perustiedot kemiasta.

Haku: Ei erillistä hakua, avoin sivuaine kaikille kohderyhmän opiskelijoille. Huomioi sivuaineelle ja siihen sisältyville kursseille asetetut esitietovaatimukset.

Kiintiöt ja rajoitukset: Hyväksytään enintään 50 opiskelijaa vuodessa.

Esitiedot: Perustiedot kemiasta. Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Industri och miljö, Industry and Environment

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sisältö

Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityiset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot

15


CHEM-A1100Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit*51. syksy / I–II
CHEM-C2610Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu5

1. kevät / III–IV

CHEM-C2620Teollisuuden ympäristötekniikka ja ‐hallinta5

1. syksy / I-II

Valinnaiset opinnot

5–10


Valitaan yksi tai kaksi kursseista tai muu alaan liittyvä sivuaineen vastuuopettajan hyväksymä opintokokonaisuus siten, että sivuaineen haluttu laajuus täyttyy
CHEM-C2460Metallurgian prosessit52. syksy / I–II
CHEM-C2340Industrial Biomass Processes52. kevät / III-IV
ENY-C2002Energia ja ympäristö5syksy / II
ENY-C2003Vesi- ja ympäristötekniikka5syksy / I–II

*Kemian tekniikan kandidaattiopiskelijat suorittavat CHEM‐A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ‐kurssin sijaan sivuaineopinnoissa pakollisena kurssina ENY-C2003 Vesi‐ ja ympäristötekniikka.